LINE it!
 @allkaset





 • ŧ( 26 ¡ )

  พีทมอส นกเงือก DSM 3 W

  รหัสสินค้า A46
  พีทมอส นกเงือก DSM 3 W
  DSM 3 W (5 ลิตร)
  ไม่ระบุ

  39.00 - 50.00 ฿

  หัวเชื้อราเมธาไรเซียม

  รหัสสินค้า A3825
  หัวเชื้อราเมธาไรเซียม
  เป็นผง ขนาด 30 กรัม
  ผลิต 2020-12-1

  129.00 - 179.00 ฿

  ไวต์ออยล์

  รหัสสินค้า A216
  ไวต์ออยล์
  ไวต์ออยล์
  ผลิต 2020-9-1

  179.00 - 199.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A2568
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  หมดอายุ 2024-3-1

  189.00 - 219.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A187
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  หมดอายุ 2024-3-15

  29.00 - 35.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  รหัสสินค้า A7
  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-4-1

  89.00 - 119.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L3

  รหัสสินค้า A48
  พีทมอส นกเงือก L3
  Tray Substrate 5 ลิตร
  ไม่ระบุ

  45.00 - 55.00 ฿

  กระป๋องกับดักแมลงวันทอง

  รหัสสินค้า A5160
  กระป๋องกับดักแมลงวันทอง
  กับดักแมลงวัน
  ไม่ระบุ

  0.00 - 75.00 ฿

  น้ำส้มควันไม้

  รหัสสินค้า A1984
  น้ำส้มควันไม้
  ขนาด 1 ลิตร
  หมดอายุ 2025-3-1

  119.00 - 149.00 ฿

  ไฮซีส

  รหัสสินค้า A4210
  ไฮซีส
  อีมาเมกตินเบนโซเอต
  ผลิต 2020-05-01

  629.00 - 659.00 ฿

  ไฮซีส

  รหัสสินค้า A40
  ไฮซีส
  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ผลิต 2020-05-01

  359.00 - 399.00 ฿

  เส็ด-อาร์

  รหัสสินค้า A242
  เส็ด-อาร์
  โบรมาดิโอโลน
  ไม่ระบุ

  0.00 - 79.00 ฿

  มะระขี้นก เมโทร 55

  รหัสสินค้า A35
  มะระขี้นก เมโทร 55
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-8-1

  139.00 - 189.00 ฿

  เวอตาโก

  รหัสสินค้า A3921
  เวอตาโก
  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2012-7-1

  0.00 - 649.00 ฿

  คะน้าใบ กลมโอรส

  รหัสสินค้า A39
  คะน้าใบ กลมโอรส
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-1

  89.00 - 119.00 ฿

  โมเวนโต

  รหัสสินค้า A3887
  โมเวนโต
  สไปโรตเตตระเมท
  ผลิต 2018-2-1

  0.00 - 1319.00 ฿

  โปรวาโด2กรัม (25X2กรัม)

  รหัสสินค้า A4397
  โปรวาโด2กรัม (25X2กรัม)
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต 0000-00-00

  339.00 - 359.00 ฿

  แอคทารา 25ดับบลิวจี

  รหัสสินค้า A147
  แอคทารา 25ดับบลิวจี
  ไทอะมีทอกแซม
  หมดอายุ 2024-2-1

  429.00 - 499.00 ฿

  เคอร์บิกซ์

  รหัสสินค้า A847
  เคอร์บิกซ์
  อีทิโพรล
  ผลิต 2020-1-1

  899.00 - 1099.00 ฿

  อะแลนโต

  รหัสสินค้า A104
  อะแลนโต
  ไทอะโคลพริด
  ผลิต 2019-5-1

  299.00 - 339.00 ฿

  ไวต์ออยล์

  รหัสสินค้า A4029
  ไวต์ออยล์
  ไวต์ออยล์
  ผลิต --

  1,959.00 - 2029.00 ฿

  อิมิดาโกลด์70

  รหัสสินค้า A4638
  อิมิดาโกลด์70
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต --

  20,999.00 - 21999.00 ฿

  สตาร์เกิล ยกลัง

  รหัสสินค้า A4641
  สตาร์เกิล ยกลัง
  15 กรัม X 200 ซอง
  ผลิต --

  6,499.00 - 6799.00 ฿

  โปรวาโด 2 กรัม ยกลัง

  รหัสสินค้า A4626
  โปรวาโด 2 กรัม ยกลัง
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต --

  12,599.00 - 12999.00 ฿

  โปรวาโด 100 กรัม ยกลัง

  รหัสสินค้า A4625
  โปรวาโด 100 กรัม ยกลัง
  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต --

  10,899.00 - 11299.00 ฿

  แอคทารา 25ดับบลิวจี

  รหัสสินค้า A5002
  แอคทารา 25ดับบลิวจี
  ไทอะมีทอกแซม
  ผลิต 2017-8-1

  367.00 - 369.00 ฿

  Թ§