LINE it!
 @allkaset


 • о( 18 ¡ )

  โหระพาใบใหญ่

  3 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1547

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  16000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1829

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  ขนาด 1 ซอง 750 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A435

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดโหระพา บางซื่อ

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2385

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1828

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  2 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A4674

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2064

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงโมลูกผสม เวรี่แบล็ค

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1634

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดโหระพา ละมุน

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5577

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3035

  89.00 - 119.00 ฿

  โหระพา โนรา

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A6338

  149.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1 ซองจัมโบ้ 4000 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A673

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดโหระพา ละมุน

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5576

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดโหระพาแม็กนั่ม 981

  700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A784

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  7,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A5982

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดโหระพา โนรา

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A6339

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A692

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5326

  675.00 - 685.00 ฿