LINE it!
 @allkaset


 • แววมยุรา( 3 รายการ )

  เมล็ดแววมยุรา

  ขนาด 1 ห่อ 40 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1242
  หมดอายุ 6/67

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแววมยุรา

  ขนาด 1 ซอง 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A292
  หมดอายุ 6/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแววมยุรา TOR-101

  0.01 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2736
  หมดอายุ 2023-10-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง