LINE it!
 @allkaset


 • ѡ( 19 ¡ )

  เมล็ดแมงลัก

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A245

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  5 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A587

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก แคลาย

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2375

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  ขนาด 1 ห่อ 1000 เมล็ด
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1257

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  50 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1169

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก SL

  1,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2220

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แมงลัก

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4330

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แมงลัก แคลาย

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2376

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4666

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก หอมนวล

  1 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2778

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก ทีเอ204

  900 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5984

  21.00 - 23.00 ฿

  แมงลัก

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1548

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1822

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A724

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก แว่นแก้ว

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6378

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  1 ซองจัมโบ้ 4000 เมล็ด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A674

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก หอมละมุน

  300 เมล็ด ความงอก 94%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A5848

  10.00 - 12.00 ฿

  แมงลัก

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1549

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  ขนาด 1 ลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A3616

  675.00 - 685.00 ฿

  Թ§