LINE it!
 @allkaset


 • ῧ( 22 ¡ )

  เมล็ดแฟง

  ขนาด 1 ซอง 33 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A441

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแฟง

  ขนาด 1 ห่อ 500 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1317

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแฟงไส้ตัน บางระจัน

  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3434

  15.00 - 18.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ปิ่นทอง

  50 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A7209

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแฟง บ้านนา

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2337

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแฟง แฟงท่อนขาว

  15 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4869

  10.00 - 12.00 ฿

  แฟง สายเสมอ

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3343

  10.00 - 12.00 ฿

  แฟงไส้ตันลูกผสม สลาตัน

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2437

  16.00 - 18.00 ฿

  แฟงไส้ตันลูกผสม แฟงทอง

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2252

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแฟง ออสการ์ TA073

  27 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A6120

  21.00 - 23.00 ฿

  แฟง นวลละออ

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3341

  10.00 - 12.00 ฿

  แฟงไส้ตันลูกผสม พรรณราย

  20 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5941

  10.00 - 12.00 ฿

  แฟง

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3096

  12.00 - 14.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ปิ่นทอง

  500 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A7210

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดแฟง แฟงท่อนขาว

  150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4339

  69.00 - 99.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ยิ่งลักษณ์

  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A3430

  15.00 - 18.00 ฿

  แฟงลูกผสม พระลักษณ์

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A6315

  21.00 - 23.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ยิ่งลักษณ์

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A3429

  119.00 - 139.00 ฿

  แฟงลูกผสม พันธุ์พระราม

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6317

  21.00 - 23.00 ฿

  แฟง นวลละออ

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3339

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดแฟง ตะเภาทอง 2013

  0.9 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A786

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแฟงไส้ตันสะพายเพชร

  50 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1505

  24.00 - 27.00 ฿