LINE it!
 @allkaset

 • ῧ( 30 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์แฟง

  รหัสสินค้า A441
  เมล็ดพันธุ์แฟง
  33 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  แฟงไส้ตันลูกผสม พรรณราย

  รหัสสินค้า A5941
  แฟงไส้ตันลูกผสม พรรณราย
  20 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-10-01

  10.00 - 12.00 ฿

  แฟงไส้ตันลูกผสม พรรณราย

  รหัสสินค้า A5940
  แฟงไส้ตันลูกผสม พรรณราย
  200 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-10-01

  79.00 - 109.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ปิ่นทอง

  รหัสสินค้า A7209
  แฟงไส้ตัน ปิ่นทอง
  50 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-10-01

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแฟง เพชรมณี

  รหัสสินค้า A1361
  เมล็ดแฟง เพชรมณี
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดแฟงไส้ตัน บางระจัน

  รหัสสินค้า A3434
  เมล็ดแฟงไส้ตัน บางระจัน
  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-09-01

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดแฟง แฟงท่อนขาว

  รหัสสินค้า A4869
  เมล็ดแฟง แฟงท่อนขาว
  15 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักแฟง เควาย ทริม

  รหัสสินค้า A803
  เมล็ดฟักแฟง เควาย ทริม
  3 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-1-1

  21.00 - 23.00 ฿

  แฟง

  รหัสสินค้า A3097
  แฟง
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดแฟง

  รหัสสินค้า A1317
  เมล็ดแฟง
  500 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  แฟง

  รหัสสินค้า A3096
  แฟง
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-04-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแฟง

  รหัสสินค้า A2144
  เมล็ดแฟง
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แฟง เพชรมณี

  รหัสสินค้า A340
  เมล็ดพันธุ์แฟง เพชรมณี
  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-08-01

  25.00 ฿ 16.00 ฿

  เมล็ดแฟง ตะเภาทอง 2013

  รหัสสินค้า A786
  เมล็ดแฟง ตะเภาทอง 2013
  0.9 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-06-23

  23.00 ฿ 1.00 ฿

  แฟงไส้ตันลูกผสม สลาตัน

  รหัสสินค้า A2437
  แฟงไส้ตันลูกผสม สลาตัน
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  18.00 ฿ 12.00 ฿

  ฟงไส้ตันลูกผสม สลาตัน

  รหัสสินค้า A2438
  ฟงไส้ตันลูกผสม สลาตัน
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดพันธ์ุแฟง บ้านนา

  รหัสสินค้า A2338
  เมล็ดพันธ์ุแฟง บ้านนา
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ปิ่นทอง

  รหัสสินค้า A7210
  แฟงไส้ตัน ปิ่นทอง
  500 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2023-01-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดแฟง แฟงท่อนขาว

  รหัสสินค้า A4339
  เมล็ดแฟง แฟงท่อนขาว
  150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-3-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ แฟง

  รหัสสินค้า A582
  เมล็ดพันธุ์ แฟง
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแฟง

  รหัสสินค้า A1161
  เมล็ดแฟง
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแฟง

  รหัสสินค้า A1947
  เมล็ดแฟง
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ด แฟง ไทปิง 1279

  รหัสสินค้า A6118
  เมล็ด แฟง ไทปิง 1279
  12 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแฟงไส้ตันสะพายเพชร

  รหัสสินค้า A1505
  เมล็ดแฟงไส้ตันสะพายเพชร
  50 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 2022-7-1

  24.00 - 27.00 ฿

  แฟงไส้ต้น สะพายเพชร

  รหัสสินค้า A1815
  แฟงไส้ต้น สะพายเพชร
  500 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 2022-7-1

  209.00 - 239.00 ฿

  ฟักแฟง เควาย ทริม 1518

  รหัสสินค้า A6162
  ฟักแฟง เควาย ทริม 1518
  30 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-1-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแฟง บ้านนา

  รหัสสินค้า A2337
  เมล็ดแฟง บ้านนา
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-7-1

  9.00 - 11.00 ฿

  แฟงลูกผสม พันธุ์พระราม

  รหัสสินค้า A6317
  แฟงลูกผสม พันธุ์พระราม
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-6-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแฟง ออสการ์ TA073

  รหัสสินค้า A6120
  เมล็ดแฟง ออสการ์ TA073
  27 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-3-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแฟง ไทปิง 1279

  รหัสสินค้า A6117
  เมล็ดแฟง ไทปิง 1279
  120 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-1-1

  159.00 - 199.00 ฿

  Թ§