LINE it!
 @allkaset


 • ῧ( 28 ¡ )

  เมล็ดแฟง บ้านนา

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2337

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแฟง

  500 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1317

  69.00 - 78.00 ฿

  แฟง สายเสมอ

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3343

  10.00 - 12.00 ฿

  แฟงไส้ตัน ยิ่งลักษณ์

  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3430

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแฟง

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1161

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ แฟง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A582

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แฟง

  33 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A441

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แฟง เพชรมณี

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A340

  19.00 - 22.00 ฿

  แฟงไส้ตันลูกผสมปิ่นแก้ว

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3163

  24.00 - 27.00 ฿

  แฟง สายเสมอ

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3342

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดแฟงไส้ตัน บางระจัน

  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3434

  15.00 - 18.00 ฿

  แฟงไส้ตัน บางระจัน

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3433

  119.00 - 139.00 ฿

  แฟงลูกผสม พระลักษณ์

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A6315

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดฟักแฟง เควาย ทริม

  3 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A803

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด แฟง ไทปิง 1279

  12 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A6118

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแฟง ไทปิง 1279

  120 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A6117

  159.00 - 199.00 ฿

  แฟง นวลละออ

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3341

  10.00 - 12.00 ฿

  แฟง นวลละออ

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3339

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดแฟงไส้ตันสะพายเพชร

  50 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1505

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแฟง ตะเภาทอง

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6116

  159.00 - 199.00 ฿

  แฟงไส้ตันลูกผสม สลาตัน

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2437

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแฟง ออสการ์ TA073

  27 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A6120

  21.00 - 23.00 ฿

  แฟงลูกผสม พันธุ์พระราม

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6317

  21.00 - 23.00 ฿

  ฟงไส้ตันลูกผสม สลาตัน

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2438

  129.00 - 149.00 ฿

  ฟักแฟง เควาย ทริม 1518

  30 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A6162

  159.00 - 199.00 ฿

  แฟง

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3096

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแฟง ตะเภาทอง 2013

  0.9 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A786

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแฟง แฟงท่อนขาว

  15 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/64

  รหัสสินค้า A4869

  แจกฟรี (เหลืออีก 27 ชิ้น)

  Թ§