LINE it!
 @allkaset


 • ᵧ( 31 ¡ )

  แตงไทยกลม พันธุ์ทองบุญ

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4702

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงไทยสีทองหมอนทอง

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A732

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยอ่อน ศรีไทย

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4717

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยลูกกลม

  75 เมล็ด ความงอก 75%
  ผลิต 2023-01-01

  รหัสสินค้า A2614

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงไทยลูกยาว

  4 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A575

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงไทยลูกกลม ทองไทย

  30 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1160

  65.00 - 99.00 ฿

  แตงไทยอ่อน ลายมังกร

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2310

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  115 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A1895

  8.00 - 10.00 ฿

  น้ำเต้ากลม กายสิทธิ์

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A542

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยอ่อนลูกผสม ล

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5782

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงไทยอ่อน ศรีไทยลูกลาย

  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4697

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงไทยลูกกลม

  750 เมล็ด ความงอก 75%
  ผลิต 2023-01-01

  รหัสสินค้า A2615

  69.00 - 78.00 ฿

  แตงไทยลูกยาว

  40 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1192

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย พันธ์ุสีทอง

  15 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1899

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์สีทอง

  150 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2125

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  1,150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A1896

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  115 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A2128

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงไทยอ่อน ลายทอง

  800 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A5670

  209.00 - 239.00 ฿

  แตงไทยอ่อนลูกผสม ลายทอง

  80 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A5671

  24.00 - 27.00 ฿

  แตงไทยอ่อนลูกผสมสายเงิน

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A6309

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยสีทอง(กลม)

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A731

  12.00 - 14.00 ฿

  แตงไทยสีทอง(กลม)

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2692

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยคัดพิเศษ ไหม

  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A5780

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย พันธุ์สีทอง

  15 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2124

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงไทยคัดพิเศษ ไหมไทย

  2,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A5779

  89.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  1,150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A2129

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงไทยอ่อนสายเงิน

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A6308

  149.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย พันธ์ุสีทอง

  150 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1900

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยยาว

  30 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A5449

  59.00 ฿ 46.00 ฿

  แตงไทยลูกกลม ทองไทย

  3 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A576

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงไทยอ่อน ลายมังกร

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2309

  9.00 - 11.00 ฿

  Թ§