LINE it!
 @allkaset

 • ᵧ( 46 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์ แตงไทย

  รหัสสินค้า A397
  เมล็ดพันธุ์ แตงไทย
  135 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยอ่อน

  รหัสสินค้า A3252
  เมล็ดแตงไทยอ่อน
  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยลูกกลม

  รหัสสินค้า A2614
  เมล็ดแตงไทยลูกกลม
  75 เมล็ด ความงอก 75%
  ผลิต 0000-00-00

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยสีทอง(กลม)

  รหัสสินค้า A731
  เมล็ดแตงไทยสีทอง(กลม)
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 - 14.00 ฿

  แตงไทยกลม พันธุ์ทองบุญ

  รหัสสินค้า A4344
  แตงไทยกลม พันธุ์ทองบุญ
  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ

  69.00 - 99.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์เมขลา

  รหัสสินค้า A3531
  แตงไทย พันธุ์เมขลา
  150 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-7-1

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงไทยลูกยาว

  รหัสสินค้า A575
  เมล็ดพันธุ์แตงไทยลูกยาว
  4 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-01

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์เมขลา

  รหัสสินค้า A3539
  แตงไทย พันธุ์เมขลา
  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์เมขลา

  รหัสสินค้า A3538
  แตงไทย พันธุ์เมขลา
  150 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-9-1

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์เมขลา

  รหัสสินค้า A3532
  แตงไทย พันธุ์เมขลา
  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงไทยลูกกลม ทองไทย

  รหัสสินค้า A576
  แตงไทยลูกกลม ทองไทย
  3 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยคัดพิเศษ ไหม

  รหัสสินค้า A5780
  เมล็ดแตงไทยคัดพิเศษ ไหม
  200 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยยาว

  รหัสสินค้า A730
  เมล็ดแตงไทยยาว
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  แตงไทยอ่อนลูกผสม ลายทอง

  รหัสสินค้า A5671
  แตงไทยอ่อนลูกผสม ลายทอง
  80 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-06-01

  27.00 ฿ 1.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงไทยลูกกลม

  รหัสสินค้า A2615
  เมล็ดพันธุ์แตงไทยลูกกลม
  750 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย บัวแดง

  รหัสสินค้า A2431
  เมล็ดแตงไทย บัวแดง
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  9.00 - 11.00 ฿

  แตงไทยสีทอง(กลม)

  รหัสสินค้า A2692
  แตงไทยสีทอง(กลม)
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  89.00 - 119.00 ฿

  แตงไทยลูกยาวซองใหญ่

  รหัสสินค้า A668
  แตงไทยลูกยาวซองใหญ่
  600 เมล็ด ความงอก 75%
  ไม่ระบุ

  40.00 ฿ 26.00 ฿

  แตงไทยอ่อน ลายมังกร

  รหัสสินค้า A2309
  แตงไทยอ่อน ลายมังกร
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยคัดพิเศษ ไหม

  รหัสสินค้า A5778
  เมล็ดแตงไทยคัดพิเศษ ไหม
  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-02-01

  12.00 - 14.00 ฿

  แตงไทยสีทองหมอนทอง

  รหัสสินค้า A732
  แตงไทยสีทองหมอนทอง
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  แตงไทยลูกยาว

  รหัสสินค้า A1192
  แตงไทยลูกยาว
  40 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-03-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงไทยอ่อน

  รหัสสินค้า A3253
  เมล็ดพันธุ์แตงไทยอ่อน
  1,000 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย พันธ์ุสีทอง

  รหัสสินค้า A1899
  เมล็ดแตงไทย พันธ์ุสีทอง
  15 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย พันธ์ุสีทอง

  รหัสสินค้า A1900
  เมล็ดแตงไทย พันธ์ุสีทอง
  150 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์สีทอง

  รหัสสินค้า A2125
  แตงไทย พันธุ์สีทอง
  150 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-3-1

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงไทยอ่อน ศรีไทยลูกลาย

  รหัสสินค้า A4697
  แตงไทยอ่อน ศรีไทยลูกลาย
  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน

  รหัสสินค้า A6601
  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน
  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-09-01

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  แตงไทยลูกกลม ทองไทย

  รหัสสินค้า A1160
  แตงไทยลูกกลม ทองไทย
  30 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2021-10-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยอ่อน ศรีไทย

  รหัสสินค้า A4717
  เมล็ดแตงไทยอ่อน ศรีไทย
  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน

  รหัสสินค้า A3320
  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน
  900 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-9-1

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงไทยลูกยาวซองใหญ่

  รหัสสินค้า A5692
  แตงไทยลูกยาวซองใหญ่
  3000 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  138.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  รหัสสินค้า A2129
  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)
  1,150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน

  รหัสสินค้า A6604
  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน
  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงไทยอ่อนลูกผสม ลายไทย

  รหัสสินค้า A5781
  แตงไทยอ่อนลูกผสม ลายไทย
  500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-2-1

  135.00 - 179.00 ฿

  แตงไทย บัวแดง

  รหัสสินค้า A2432
  แตงไทย บัวแดง
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  69.00 - 89.00 ฿

  แตงไทย

  รหัสสินค้า A2056
  แตงไทย
  ยกลัง(250 ซอง)
  หมดอายุ 2022-08-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยผลยาว แท่งทอ

  รหัสสินค้า A5929
  เมล็ดแตงไทยผลยาว แท่งทอ
  50 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2021-07-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย พันธุ์สีทอง

  รหัสสินค้า A2124
  เมล็ดแตงไทย พันธุ์สีทอง
  15 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-6-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยอ่อนลูกผสม ล

  รหัสสินค้า A5782
  เมล็ดแตงไทยอ่อนลูกผสม ล
  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-12-28

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  รหัสสินค้า A2128
  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)
  115 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  รหัสสินค้า A1896
  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)
  1,150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงไทยยาว

  รหัสสินค้า A2691
  แตงไทยยาว
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-1

  89.00 - 119.00 ฿

  แตงไทยอ่อน ลายมังกร

  รหัสสินค้า A2310
  แตงไทยอ่อน ลายมังกร
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  รหัสสินค้า A1895
  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)
  115 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงไทยอ่อน ลายทอง

  รหัสสินค้า A5670
  แตงไทยอ่อน ลายทอง
  800 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ

  209.00 - 239.00 ฿

  Թ§