LINE it!
 @allkaset

 • แตงกวา

            แตงกวา เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโม ฟักทอง บวบ มะระ นํ้าเต้า ซึ่งมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น โดยใช้เวลาเพียง 30-45 วันหลังจากปลูกเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการปลูกแตงกวากับพืชอื่นๆ หลายชนิดแล้ว แตงกวาเป็นพืชหนึ่งที่สามารถทํารายได้ดีทีเดียว สําหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้ว แตงกวาที่สามารถนําไปปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิด หรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดอง จะเห็นได้ว่าแตงกวาเป็นพืชที่เข้ามามีบทบาทต่อการค้าทั้งในและต่างประเทศ
   
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแตงกวา
   
  การจำแนกแตงกวาตามการใช้ประโยชน์
   
  การปลูกแตงกวา
   
  โรคและแมลงที่สำคัญของแตงกวา


   
  แตงกวา( 82 รายการ )

  เมล็ดแตงกวา

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A439

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ

  60 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A368

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาขาว

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A434

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง

  500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6202

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม หอมใบเตย

  40 เมล็ด ความงอก 94%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3855

  24.00 - 27.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่นโรเบอร์โต้

  60 เมล็ด 2 กรัม
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A367

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงร้าน หยาดทิพย์ 5

  20 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1901

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงกวา สิบแสน

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A3347

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไมโครซี

  70 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A610

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง09

  45 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6205

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวา(แตงร้าน)

  20 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2130

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา (แตงร้าน)

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2122

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ไมโครซี

  700 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1819

  209.00 - 239.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ไฟท์เตอร์

  100 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A2270

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  ขนาด 1 ห่อ 1000 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3180

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มาลัย 759

  70 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A343

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา อัคนี

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2313

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา (แตงร้าน)

  400 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2123

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น อาริโซ

  12 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A6194

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ภูเขียว 95

  50 เมล็ด ความงอก 85%

  รหัสสินค้า A36

  15.00 - 18.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม มีชัย 285

  800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3756

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงกวา อัคนี

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2314

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาพันธุ์หยกขาว

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A733

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแตงท่อน

  ขนาด 1 ซอง 64 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A282

  8.00 - 13.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น โรเบอร์โต

  600 เมล็ด 20 กรัม
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1275

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม กรีนเนอร์

  0.8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6409

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ชัยชนะ411

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2485

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม กรีนเนอร์

  8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6408

  129.00 - 149.00 ฿

  เบนซาน่า เอฟ

  คาร์เบนดาซิม

  รหัสสินค้า A13

  215.00 - 249.00 ฿

  แตงกวา F1 พาวเวอร์-ซี

  60 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/67

  รหัสสินค้า A2278

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา แม่วัง 123

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A779

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ร้านทอง 036

  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A778

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงท่อน

  ขนาด 1 ห่อ 640 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2611

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ด แตงกวา ชินจัง2

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6209

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ

  600 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1284

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงกวาพันธุ์แตงร้าน

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A734

  12.00 - 14.00 ฿

  แตงกวา แตงร้าน

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2697

  89.00 - 119.00 ฿

  แตงกวา อาชวี

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3302

  135.00 - 179.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม มารวย

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2444

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงร้าน นินจา

  650 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1296

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา สุริยา

  600 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A4528

  139.00 - 189.00 ฿

  แตงกวา สิบแสน

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A3346

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาขาว

  ขนาด 1 ห่อ 600 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1334

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A671

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ด แตงกวา อัมฤทธิ์

  28 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6197

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาลูกผสม มารวย

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2443

  16.00 - 18.00 ฿

  นูแทค ซุปเปอร์-เค

  ขนาด 100 กรัม
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A192

  49.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา นอร์ทเทิร์น

  70 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A1734

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง

  50 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6203

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา อัมฤทธิ์

  280 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6196

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา เขียวมาลัย2

  2 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A5046

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงกวา เขียวมาลัย 2

  20 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A5045

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม มีชัย 185

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2488

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม มีชัย185

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2489

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ร้านทอง

  350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6200

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ร้านเพชร

  350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6198

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม แองเจิล2

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/64

  รหัสสินค้า A6306

  149.00 - 179.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม แรงเยอร์

  500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2281

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ท่าจีน

  55 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A6164

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาลูกผสมF1 แรงเยอร์

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2280

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา เทอร์โบ

  700 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A1268

  165.00 - 185.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม