LINE it!
 @allkaset

 • แตงกวา

            แตงกวา เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโม ฟักทอง บวบ มะระ นํ้าเต้า ซึ่งมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น โดยใช้เวลาเพียง 30-45 วันหลังจากปลูกเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการปลูกแตงกวากับพืชอื่นๆ หลายชนิดแล้ว แตงกวาเป็นพืชหนึ่งที่สามารถทํารายได้ดีทีเดียว สําหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้ว แตงกวาที่สามารถนําไปปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิด หรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดอง จะเห็นได้ว่าแตงกวาเป็นพืชที่เข้ามามีบทบาทต่อการค้าทั้งในและต่างประเทศ
   
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแตงกวา
   
  การจำแนกแตงกวาตามการใช้ประโยชน์
   
  การปลูกแตงกวา
   
  โรคและแมลงที่สำคัญของแตงกวา


     แตงกวา( 105 รายการ )

  เมล็ดพันธุ์ แตงกวาขาว

  รหัสสินค้า A434
  เมล็ดพันธุ์ แตงกวาขาว
  60 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-3-1

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  รหัสสินค้า A168
  ผักโขมก้านแดง
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาลูกผสม สยาม

  รหัสสินค้า A5944
  เมล็ดแตงกวาลูกผสม สยาม
  200 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-6-1

  79.00 - 109.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  รหัสสินค้า A1998
  แตงกวา พันธุ์แตงงู
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-7-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา นอร์ทเทิร์น

  รหัสสินค้า A1734
  เมล็ดแตงกวา นอร์ทเทิร์น
  70 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-6-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงกวา

  รหัสสินค้า A3180
  เมล็ดพันธุ์แตงกวา
  1000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-1-1

  69.00 - 78.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่นโรเบอร์โต้

  รหัสสินค้า A367
  แตงกวาญี่ปุ่นโรเบอร์โต้
  60 เมล็ด 2 กรัม
  หมดอายุ 2022-8-1

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงกวา อัคนี

  รหัสสินค้า A3296
  เมล็ดพันธุ์แตงกวา อัคนี
  25 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  0.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงกวา อัคนี

  รหัสสินค้า A2314
  เมล็ดพันธุ์แตงกวา อัคนี
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 89.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น โรเบอร์โต

  รหัสสินค้า A1275
  แตงกวาญี่ปุ่น โรเบอร์โต
  600 เมล็ด 20 กรัม
  หมดอายุ 2022-8-1

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาญี่ปุ่น

  รหัสสินค้า A6195
  เมล็ดแตงกวาญี่ปุ่น
  100 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2023-1-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไมโครซี 306

  รหัสสินค้า A608
  เมล็ดแตงกวา ไมโครซี 306
  30 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-6-1

  24.00 - 27.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม มีชัย 285

  รหัสสินค้า A3756
  แตงกวาลูกผสม มีชัย 285
  800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงกวา นอร์ทเทิร์นซี327

  รหัสสินค้า A1810
  แตงกวา นอร์ทเทิร์นซี327
  700 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-6-1

  209.00 - 239.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์4ทิศ441

  รหัสสินค้า A4342
  แตงกวา พันธุ์4ทิศ441
  2000 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  แตงกวา หยกขาว

  รหัสสินค้า A2694
  แตงกวา หยกขาว
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-06-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา เขียวมาลัย2

  รหัสสินค้า A5046
  เมล็ดแตงกวา เขียวมาลัย2
  2 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-1-1

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มีชัย 285

  รหัสสินค้า A3757
  เมล็ดแตงกวา มีชัย 285
  80 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาขาว

  รหัสสินค้า A1334
  เมล็ดแตงกวาขาว
  600 เมล็ด 20 กรัม
  หมดอายุ 2023-1-1

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ด แตงกวา ชินจัง2

  รหัสสินค้า A6209
  เมล็ด แตงกวา ชินจัง2
  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม หอมใบเตย

  รหัสสินค้า A3855
  แตงกวาลูกผสม หอมใบเตย
  40 เมล็ด ความงอก 94%
  หมดอายุ 2023-1-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาญี่ปุ่น 279

  รหัสสินค้า A813
  เมล็ดแตงกวาญี่ปุ่น 279
  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2023-1-1

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์4ทิศ441

  รหัสสินค้า A4701
  แตงกวา พันธุ์4ทิศ441
  200 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  โฟแมกซ์

  รหัสสินค้า A3087
  โฟแมกซ์
  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต 2020-12-01

  269.00 - 299.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงกวา

  รหัสสินค้า A2800
  เมล็ดพันธุ์แตงกวา
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  รหัสสินค้า A1999
  แตงกวา พันธุ์แตงงู
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-7-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาพันธุ์หยกขาว

  รหัสสินค้า A733
  เมล็ดแตงกวาพันธุ์หยกขาว
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-06-01

  12.00 - 14.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม หอมใบเตย

  รหัสสินค้า A3854
  แตงกวาลูกผสม หอมใบเตย
  400 เมล็ด ความงอก 94%
  หมดอายุ 2023-1-1

  209.00 - 239.00 ฿

  แตงกวา ไมโครซี 306

  รหัสสินค้า A1817
  แตงกวา ไมโครซี 306
  700 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-6-1

  209.00 - 239.00 ฿

  แตงร้าน หยาดทิพย์ 5

  รหัสสินค้า A1901
  แตงร้าน หยาดทิพย์ 5
  20 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 ฿ 7.00 ฿

  แตงร้าน นินจา

  รหัสสินค้า A1296
  แตงร้าน นินจา
  650 เมล็ด ความงอก 90%
  ผลิต --

  215.00 ฿ 159.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา เทอร์โบ

  รหัสสินค้า A346
  เมล็ดแตงกวา เทอร์โบ
  70 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  25.00 ฿ 17.00 ฿

  แตงกวา หยาดเพชร 5

  รหัสสินค้า A2131
  แตงกวา หยาดเพชร 5
  200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-5-1

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาลูกผสม มารวย

  รหัสสินค้า A2443
  เมล็ดแตงกวาลูกผสม มารวย
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-7-1

  18.00 ฿ 12.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ

  รหัสสินค้า A1284
  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ
  600 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-12-1

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง

  รหัสสินค้า A6202
  เมล็ดแตงกวา ชินจัง
  500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-11-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง2

  รหัสสินค้า A6208
  เมล็ดแตงกวา ชินจัง2
  400 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ

  รหัสสินค้า A368
  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ
  60 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-12-1

  22.00 - 25.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่นโรเบอร์โต้

  รหัสสินค้า A5466
  แตงกวาญี่ปุ่นโรเบอร์โต้
  ยกลัง (100ซอง)
  หมดอายุ 2022-08-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง09

  รหัสสินค้า A6205
  เมล็ดแตงกวา ชินจัง09
  45 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-7-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด แตงกวา อัมฤทธิ์

  รหัสสินค้า A6197
  เมล็ด แตงกวา อัมฤทธิ์
  28 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-6-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงกวา

  รหัสสินค้า A439
  เมล็ดพันธุ์แตงกวา
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-1-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ท่าจีน

  รหัสสินค้า A6164
  เมล็ดแตงกวา ท่าจีน
  55 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไมโครซี

  รหัสสินค้า A610
  เมล็ดแตงกวา ไมโครซี
  70 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-6-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง

  รหัสสินค้า A6203
  เมล็ดแตงกวา ชินจัง
  50 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-5-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เบนซาน่า เอฟ

  รหัสสินค้า A13
  เบนซาน่า เอฟ
  คาร์เบนดาซิม
  ไม่ระบุ

  215.00 - 249.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มัมมี่ 331

  รหัสสินค้า A319
  เมล็ดแตงกวา มัมมี่ 331
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มาลัย 759

  รหัสสินค้า A343
  เมล็ดแตงกวา มาลัย 759
  70 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-06-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มัมมี่ 331

  รหัสสินค้า A1273
  เมล็ดแตงกวา มัมมี่ 331
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  169.00 - 215.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น อาริโซ

  รหัสสินค้า A6194
  แตงกวาญี่ปุ่น อาริโซ
  12 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2022-7-1

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวา อาชวี

  รหัสสินค้า A3306
  แตงกวา อาชวี
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวา อาชวี

  รหัสสินค้า A3302
  แตงกวา อาชวี
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  135.00 - 179.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ไฟท์เตอร์

  รหัสสินค้า A2271
  แตงกวาลูกผสม ไฟท์เตอร์
  1000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-7-1

  135.00 - 179.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  รหัสสินค้า A169
  มะเขือการ์ตูน
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาลูกผสม สยาม

  รหัสสินค้า A5945
  เมล็ดแตงกวาลูกผสม สยาม
  20 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  รหัสสินค้า A3090
  เมล็ดแตงกวา
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงกวา

  รหัสสินค้า A5691
  เมล็ดพันธุ์แตงกวา
  ยกลัง ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-1-1

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ร้านเพชร

  รหัสสินค้า A6198
  เมล็ดแตงกวา ร้านเพชร
  350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-10-1

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงกวา(แตงร้าน)

  รหัสสินค้า A2130
  แตงกวา(แตงร้าน)
  20 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ร้านทอง 036

  รหัสสินค้า A778
  เมล็ดแตงกวา ร้านทอง 036
  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาพันธุ์แตงร้าน

  รหัสสินค้า A734
  แตงกวาพันธุ์แตงร้าน
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-4-1

  12.00 - 14.00 ฿

  แตงกวา เขียวมาลัย 2

  รหัสสินค้า A5045
  แตงกวา เขียวมาลัย 2
  20 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-2-1

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา (แตงร้าน)

  รหัสสินค้า A2122
  เมล็ดแตงกวา (แตงร้าน)
  80 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-6-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา เทอร์โบ

  รหัสสินค้า A1268
  เมล็ดแตงกวา เทอร์โบ
  700 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  169.00 - 215.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม