LINE it!
 @allkaset

 • ͷ( 15 ¡ )

  ผักโขมก้านแดง

  รหัสสินค้า A168
  ผักโขมก้านแดง
  3 กรัม ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿

  เบบี้แครอทพันธุ์นิวเจ็น

  รหัสสินค้า A4735
  เบบี้แครอทพันธุ์นิวเจ็น
  1 กรัม ความงอก 70 %
  ผลิต --

  10.00 - 12.00 ฿

  แครอท มินิ เอ็กเพรส

  รหัสสินค้า A5038
  แครอท มินิ เอ็กเพรส
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แครอทแดง

  รหัสสินค้า A4515
  เมล็ดพันธุ์แครอทแดง
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-2-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เบบี้แครอท นิวเจ็น

  รหัสสินค้า A4507
  เบบี้แครอท นิวเจ็น
  10 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2023-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  แครอท พันธุ์ซันซายด์

  รหัสสินค้า A4834
  แครอท พันธุ์ซันซายด์
  2,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแครอทแดง

  รหัสสินค้า A4737
  เมล็ดแครอทแดง
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแครอท

  รหัสสินค้า A702
  เมล็ดแครอท
  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-10-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แครอท

  รหัสสินค้า A3270
  เมล็ดพันธุ์แครอท
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-10-01

  89.00 - 119.00 ฿

  นิค-สเปรย์

  รหัสสินค้า A4392
  นิค-สเปรย์
  มีธาตุนิเกิ้ล
  ไม่ระบุ

  429.00 - 489.00 ฿

  แครอท มินิ เอ็กเพรส

  รหัสสินค้า A3797
  แครอท มินิ เอ็กเพรส
  ยกลัง ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  โฟแมกซ์

  รหัสสินค้า A3087
  โฟแมกซ์
  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต 2020-12-01

  269.00 - 299.00 ฿

  โมสาท ดีซ

  รหัสสินค้า A866
  โมสาท ดีซ
  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿

  ไบโฟลาน

  รหัสสินค้า A3208
  ไบโฟลาน
  สูตร 11-8-6
  ไม่ระบุ

  169.00 - 189.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  รหัสสินค้า A119
  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า
  สูตร 0-30-18
  ผลิต --

  349.00 ฿ 269.00 ฿

  Թ§