LINE it!
 @allkaset

 • แกลดิโอลัส (ดอกคำมั่นสัญญา)

       แกลดิโอลัส (Gladiolus) หรือ ดอกคำมั่นสัญญา หรือ ดอกซ่อนกลิ่นฝรั่ง เป็นดอกไม้แห่งคำมั่นสัญญา ความรักความผูกพัน ประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกภาค แกลดิโอลัส หมายถึง คำมั่นสัญญา ความเชื่อมั่นในตัวเอง ผู้มอบสามารถมอบดอกแกลดิโอลัสได้ในหลายโอกาส ทั้งให้แทนคำมั่นสัญญา หรือจะใช้ในโอกาสแสดงความยินดีต่อการประสบความสำเร็จ  แกลดิโอลัส มีมากกว่า 240 สายพันธุ์ ออลล์เกษตร เรานำเข้าหัวแกลดิโอลัสแท้ พันธุ์ดี จากประเทศฮออลแลนด์ และได้ทำการทดลองปลูกแล้วโดยมีแปลงทดลองอยู่ที่จังหวัดนครปฐม โดย 1 ก้านจะมีดอกแกลดิโอลัสได้มากถึง 10-15 ดอก

  • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแกลดิโอลัส คลิก!
  • พันธุ์ดอกแกลดิโอลัส คลิก!
  • การปลูกและการดูแลรักษาแกลดิโอลัส คลิก!
  • การตัดดอกแกลดิโอลัส คลิก!
  • โรคและแมลงในแกลดิโอลัส คลิก!


  แกลดิโอลัส( 1 รายการ )

  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4221
  หมดอายุ 6/68

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก