LINE it!
 @allkaset

 • ˹( 14 ¡ )

  หน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์แมรี

  รหัสสินค้า A3731
  หน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์แมรี
  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-04-01

  22.00 - 25.00 ฿

  หน่อไม้ฝรั่ง โมกขศักดิ์

  รหัสสินค้า A4548
  หน่อไม้ฝรั่ง โมกขศักดิ์
  400 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2023-03-01

  139.00 - 189.00 ฿

  หน่อไม้ฝรั่งม่วง

  รหัสสินค้า A5417
  หน่อไม้ฝรั่งม่วง
  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  21.50 - 24.00 ฿

  หน่อไม้ฝรั่ง โมกขศักดิ์

  รหัสสินค้า A4799
  หน่อไม้ฝรั่ง โมกขศักดิ์
  40 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2023-03-01

  21.50 - 24.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  รหัสสินค้า A185
  เอ็กซอล แบบซอง
  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ไม่ระบุ

  109.00 - 139.00 ฿

  หน่อไม้ฝรั่งม่วง

  รหัสสินค้า A5416
  หน่อไม้ฝรั่งม่วง
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-03-01

  139.00 - 189.00 ฿

  หน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์แมรี

  รหัสสินค้า A3999
  หน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์แมรี
  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  อมิสตา

  รหัสสินค้า A142
  อมิสตา
  อะซอกซีสโตรบิน
  ผลิต 2021-01-01

  389.00 - 409.00 ฿

  หน่อไม้ฝรั่ง แมรี่

  รหัสสินค้า A3142
  หน่อไม้ฝรั่ง แมรี่
  ยกลัง (100 ซอง)
  หมดอายุ 2022-04-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A3889
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต --

  5,399.00 - 5999.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A2939
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต 2019-8-1

  1,499.00 - 1699.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A4028
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต --

  32,999.00 - 34990.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  รหัสสินค้า A4395
  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง
  4 X 50 X 15ml.
  ผลิต --

  19,499.00 - 20599.00 ฿

  สตาร์เกิล ยกลัง

  รหัสสินค้า A4641
  สตาร์เกิล ยกลัง
  15 กรัม X 200 ซอง
  ผลิต --

  6,499.00 - 6799.00 ฿

  Թ§