LINE it!
 @allkaset


 • Ѻô( 11 ¡ )

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18

  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿

  อะทราซีน 80

  ฆ่าหญ้าใบแคบ 1 กิโล
  ผลิต 2019-04-01

  รหัสสินค้า A59

  259.00 ฿ 99.00 ฿

  แอ็กทีฟอน 520

  อีทีฟอน
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A853

  269.00 - 299.00 ฿

  อาลีเอท 80 ดับบลิวจี

  ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A856

  555.00 - 569.00 ฿

  โมสาท ดีซ

  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A866

  179.00 - 199.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿

  แอ็กทีฟอน(12ขวด) ยกลัง

  อีทีฟอน
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3963

  2,899.00 - 2,999.00 ฿