LINE it!
 @allkaset


 • สร้อยไก่( 7 รายการ )

  สร้อยไก่ #5

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5475
  หมดอายุ 7/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สร้อยไก่ #7

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3758
  หมดอายุ 3/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สร้อยไก่ #1

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3750
  หมดอายุ 3/66

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สร้อยไก่ #1

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3751
  หมดอายุ 3/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดดอกสร้อยไก่

  1,100 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4618
  หมดอายุ 10/65

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดดอกสร้อยไก่

  110 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4782
  หมดอายุ 10/65

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สร้อยไก่ ปาโกด้า มิกซ์

  30 เมล็ด
  รหัสสินค้า A4156
  หมดอายุ 1/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก