LINE it!
 @allkaset


 • ( 11 ¡ )

  เมล็ดสร้อยไก่ CEL-101

  0.04 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2734

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดสร้อยไก่ CEL-101

  0.4 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2735

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดสร้อยไก่

  ขนาด 1 ซอง 275 เมล็ด
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A299

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดดอกสร้อยไก่

  110 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4782

  12.00 - 14.00 ฿

  สร้อยไก่ #5

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A5475

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดดอกสร้อยไก่

  1,100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4618

  89.00 - 119.00 ฿

  สร้อยไก่ ปาโกด้า มิกซ์

  30 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4156

  24.00 - 27.00 ฿

  สร้อยไก่ #7

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3758

  21.00 - 23.00 ฿

  สร้อยไก่ #1

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A3750

  149.00 - 179.00 ฿

  สร้อยไก่ #1

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A3751

  21.00 - 23.00 ฿

  สร้อยไก่ #7

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3754

  149.00 - 179.00 ฿