LINE it!
 @allkaset


 • ѹ( 4 ¡ )

  มันแกว (มันสะเภา)

  50 กรัม (250 เมล็ด) ควา
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4335

  69.00 - 99.00 ฿

  มันแกว (มันสะเภา)

  5 กรัม (25 เมล็ด) ความง
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4664

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมันแกว

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2842

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มันแกว

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2843

  65.00 - 99.00 ฿

  Թ§