LINE it!
 @allkaset


 • มันแกว( 4 รายการ )

  เมล็ดมันแกว

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2842
  หมดอายุ 5/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์มันแกว

  100 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2843
  หมดอายุ 5/66

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มันแกว (มันสะเภา)

  5 กรัม (25 เมล็ด) ความง
  รหัสสินค้า A4664
  หมดอายุ 4/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มันแกว (มันสะเภา)

  50 กรัม (250 เมล็ด) ควา
  รหัสสินค้า A4335
  หมดอายุ 4/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก