LINE it!
 @allkaset

 • ( 115 ¡ )

  มะเขือคางกบลูกผสม

  รหัสสินค้า A2501
  มะเขือคางกบลูกผสม
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-06-28

  16.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

  รหัสสินค้า A3158
  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์
  150 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-7-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A2612
  เมล็ดมะเขือเจ้าพระยา
  2,400 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือยาว

  รหัสสินค้า A1381
  มะเขือยาว
  2,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม

  รหัสสินค้า A5917
  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม
  60 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 2022-07-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ มะเขือยาว

  รหัสสินค้า A424
  เมล็ดพันธุ์ มะเขือยาว
  200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้ำทิพย์หยด

  รหัสสินค้า A1744
  มะเขือเปราะ น้ำทิพย์หยด
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ สุริยา

  รหัสสินค้า A5739
  เมล็ดมะเขือเปราะ สุริยา
  450 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดมะเขือหลอดไฟม่วง

  รหัสสินค้า A4659
  เมล็ดมะเขือหลอดไฟม่วง
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-06-01

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A5377
  มะเขือเปราะเจ้าพระยา
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-04-01

  30.00 - 39.00 ฿

  มะเขือจานม่วง พิมพ์ผกา

  รหัสสินค้า A5932
  มะเขือจานม่วง พิมพ์ผกา
  1,000 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 2022-05-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง

  รหัสสินค้า A1372
  เมล็ดมะเขือพวง
  1500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาวม่วง

  รหัสสินค้า A1312
  เมล็ดมะเขือยาวม่วง
  1350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือจานม่วง พิมพ

  รหัสสินค้า A5933
  เมล็ดมะเขือจานม่วง พิมพ
  100 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ ไข่เต่า

  รหัสสินค้า A1849
  มะเขือเปราะ ไข่เต่า
  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือพวง (ไร้หนาม)

  รหัสสินค้า A4887
  มะเขือพวง (ไร้หนาม)
  800 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือตอแแหล เรยา

  รหัสสินค้า A2569
  เมล็ดมะเขือตอแแหล เรยา
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือจานขาว

  รหัสสินค้า A414
  เมล็ดมะเขือจานขาว
  260 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ ม่วงหยดแก้ว

  รหัสสินค้า A5904
  มะเขือเปราะ ม่วงหยดแก้ว
  1,000 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-12-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวงไร้หนาม พ

  รหัสสินค้า A5909
  เมล็ดมะเขือพวงไร้หนาม พ
  70 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-10-01

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง มังกี้

  รหัสสินค้า A392
  มะเขือม่วงลิง มังกี้
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-01-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  รหัสสินค้า A4874
  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ คางกบ

  รหัสสินค้า A296
  เมล็ดมะเขือเปราะ คางกบ
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบ

  รหัสสินค้า A1380
  มะเขือเปราะ คางกบ
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือจานม่วง

  รหัสสินค้า A2837
  เมล็ดมะเขือจานม่วง
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือจานม่วง

  รหัสสินค้า A2838
  มะเขือจานม่วง
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือพวงไร้หนาม พวงขจี

  รหัสสินค้า A5908
  มะเขือพวงไร้หนาม พวงขจี
  700 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-10-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ม่วงหย

  รหัสสินค้า A5905
  เมล็ดมะเขือเปราะ ม่วงหย
  100 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะเขียวหยดเงิน

  รหัสสินค้า A5906
  มะเขือเปราะเขียวหยดเงิน
  1,000 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 2021-10-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาวม่วง

  รหัสสินค้า A422
  เมล็ดมะเขือยาวม่วง
  135 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะม่วง

  รหัสสินค้า A266
  มะเขือเปราะม่วง
  เจียไต๋ ตราเครื่องบิน
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เขียวห

  รหัสสินค้า A5907
  เมล็ดมะเขือเปราะ เขียวห
  100 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 2021-12-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ด มะเขือเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A427
  เมล็ด มะเขือเจ้าพระยา
  240 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  รหัสสินค้า A185
  เอ็กซอล แบบซอง
  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ไม่ระบุ

  109.00 - 139.00 ฿

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A2164
  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา
  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มะเขือพวง

  รหัสสินค้า A277
  เมล็ดพันธุ์มะเขือพวง
  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  รหัสสินค้า A1690
  เมล็ดมะเขือเปราะจาว
  1,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะม่วง

  รหัสสินค้า A1689
  มะเขือเปราะม่วง
  1,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือไข่เต่าเขียว

  รหัสสินค้า A425
  มะเขือไข่เต่าเขียว
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ ลูกรักบี้

  รหัสสินค้า A3039
  มะเขือเปราะ ลูกรักบี้
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือคางกบ เอ็ม-16

  รหัสสินค้า A2502
  มะเขือคางกบ เอ็ม-16
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-7-1

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดมะเขือตอแแหล เรยา

  รหัสสินค้า A2521
  เมล็ดมะเขือตอแแหล เรยา
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือไข่เต่าม่วงรี

  รหัสสินค้า A2423
  มะเขือไข่เต่าม่วงรี
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้ว

  รหัสสินค้า A1735
  มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้ว
  150 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-10-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง เอ็มที

  รหัสสินค้า A593
  เมล็ดมะเขือม่วง เอ็มที
  3 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง หลอดไฟ

  รหัสสินค้า A5751
  เมล็ดมะเขือม่วง หลอดไฟ
  150 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือม่วง หลอดไฟ

  รหัสสินค้า A5750
  มะเขือม่วง หลอดไฟ
  1,500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะน้ำหยด

  รหัสสินค้า A2454
  มะเขือเปราะน้ำหยด
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  16.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเปราะ สุริยา

  รหัสสินค้า A5738
  มะเขือเปราะ สุริยา
  4500 ความงอก 80%
  ผลิต 0000-00-00

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงกลม

  รหัสสินค้า A5749
  เมล็ดมะเขือม่วงกลม
  175 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  รหัสสินค้า A400
  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง
  120 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง มั๊งกี๊

  รหัสสินค้า A5769
  มะเขือม่วงลิง มั๊งกี๊
  3,500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-2-1

  89.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดฟ้า

  รหัสสินค้า A5916
  มะเขือเปราะ หยาดฟ้า
  600 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 2023-01-01

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเขียวคางกบ

  รหัสสินค้า A4882
  มะเขือเขียวคางกบ
  880 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง ไร้หนาม

  รหัสสินค้า A4888
  เมล็ดมะเขือพวง ไร้หนาม
  80 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงกลม

  รหัสสินค้า A5748
  เมล็ดมะเขือม่วงกลม
  1750 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง เอริว

  รหัสสินค้า A366
  เมล็ดมะเขือม่วง เอริว
  240 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  22.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบพลอย

  รหัสสินค้า A5274
  มะเขือเปราะ คางกบพลอย
  10 กรัม ความงอก 90%
  ผลิต 0000-00-00

  175.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง พวงเงิน

  รหัสสินค้า A768
  เมล็ดมะเขือพวง พวงเงิน
  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-10-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง พวงเงิน

  รหัสสินค้า A6086
  เมล็ดมะเขือพวง พวงเงิน
  8,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  รหัสสินค้า A2833
  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือคางกบ ซูเปอร์กบ

  รหัสสินค้า A2255
  มะเขือคางกบ ซูเปอร์กบ
  3,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-7-1

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  รหัสสินค้า A2832
  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว
  3 กรัม ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงลิงคัดพิ

  รหัสสินค้า A5770
  เมล็ดมะเขือม่วงลิงคัดพิ
  350 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-8-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  Թ§