LINE it!
 @allkaset


 • ( 96 ¡ )

  เมล็ดมะเขือเปราะ เขียวห

  100 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5907

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  ขนาด 1 ซอง 280 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A395

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือพวง (ไร้หนาม)

  800 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4887

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ มณีจันทรา

  280 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5647

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเจ้าพระยา

  ขนาด 1 ห่อ 2,400 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2612

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  ขนาด 1 ห่อ 6000 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1691

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว

  ขนาด 1 ห่อ 2,000 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1381

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ปริ้นเซส

  ขนาด 1 ซอง 35 เมล็ด
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A377

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

  150 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3158

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเปราะ ลูกรักบี้

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3039

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้ว

  150 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1735

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้องกบ

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2370

  69.00 - 89.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1998

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว

  ขนาด 1 ซอง 200 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A424

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือคางกบรักบี้

  ขนาด 1 ห่อ 1500 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5744

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะคางกบ

  ขนาด 1 ห่อ 1000 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1380

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A277

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1853

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง พวงเพชร

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2383

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง เอ็มที

  3 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A593

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  ขนาด 1 ซอง 600 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A433

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A266

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเจ้าพระยา

  ขนาด 1 ซอง 240 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A427

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ จานม่วง

  950 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2158

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A400

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าเขียว

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A425

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงลิงคัดพิ

  350 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5770

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  ขนาด 1 ซอง 630 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A263

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ สุริยา

  ขนาด 1 ซอง 450 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5739

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือยาว แบล็คแจ็ค

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2433

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงหลอดไฟ

  ขนาด 1 ห่อ 1,500 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A5750

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะ ลูกรักบี้

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3040

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2164

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2851

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ น้องกบ

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2369

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มะเขือยาว

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A568

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือไข่เต่า ศรีสยาม

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A555

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงหลอดไฟ

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A5751

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง ไร้หนาม

  80 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4888

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง มังกี้

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A392

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ มณีจันทรา

  2,800 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5646

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดมะเขือจานม่วง พิมพ

  100 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5933

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือจานขาว

  ขนาด 1 ซอง 260 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A414

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือไข่เต่า ศรีสยาม

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1166

  65.00 - 99.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1541

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1854

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1999

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2832

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะดาวขาว

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A556

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง พวงมณี

  150 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1509

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเปราะน้ำหยด

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2454

  16.00 - 18.00 ฿

  มะเขือยาว ไดมอนด์ กรีน

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A751

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2833

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือพวงไร้หนาม พวงหยก

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6327

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว บางปะอิน

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2399

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2415

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม

  60 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A5917

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A561

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือตอแแหล เรยา

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2521

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง พวงเงิน

  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A768

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ขุนแผน

  0.8 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A767

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

  1,500 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3159

  209.00 - 239.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿