LINE it!
 @allkaset

 • ( 120 ¡ )

  เมล็ดมะเขือพวง ไร้หนาม

  รหัสสินค้า A4888
  เมล็ดมะเขือพวง ไร้หนาม
  80 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือพวง (ไร้หนาม)

  รหัสสินค้า A4887
  มะเขือพวง (ไร้หนาม)
  800 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะน้ำหยด

  รหัสสินค้า A2454
  มะเขือเปราะน้ำหยด
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  16.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้ำหยด

  รหัสสินค้า A2455
  มะเขือเปราะ น้ำหยด
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  129.00 - 149.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A1854
  มะเขือเปราะเจ้าพระยา
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง พวงเงิน

  รหัสสินค้า A6086
  เมล็ดมะเขือพวง พวงเงิน
  8,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  159.00 - 199.00 ฿

  มะเขือเปราะ จาวบรรพต

  รหัสสินค้า A2421
  มะเขือเปราะ จาวบรรพต
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

  รหัสสินค้า A3158
  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์
  150 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-7-1

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือไข่เต่าเขียว

  รหัสสินค้า A425
  มะเขือไข่เต่าเขียว
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือม่วง หลอดไฟ

  รหัสสินค้า A5750
  มะเขือม่วง หลอดไฟ
  1,500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าเขียว

  รหัสสินค้า A3189
  เมล็ดมะเขือไข่เต่าเขียว
  1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 2022-1-1

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มะเขือจานขาว

  รหัสสินค้า A2973
  เมล็ดพันธุ์มะเขือจานขาว
  2600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A2612
  เมล็ดมะเขือเจ้าพระยา
  2,400 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือยาว

  รหัสสินค้า A1381
  มะเขือยาว
  2,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะ เปตอง

  รหัสสินค้า A2416
  มะเขือเปราะ เปตอง
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวงไร้หนาม พ

  รหัสสินค้า A5909
  เมล็ดมะเขือพวงไร้หนาม พ
  70 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มะเขือพวง

  รหัสสินค้า A277
  เมล็ดพันธุ์มะเขือพวง
  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-7-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  รหัสสินค้า A400
  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง
  120 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาวม่วง

  รหัสสินค้า A422
  เมล็ดมะเขือยาวม่วง
  135 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-9-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ มะเขือยาว

  รหัสสินค้า A424
  เมล็ดพันธุ์ มะเขือยาว
  200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงกลม

  รหัสสินค้า A5748
  เมล็ดมะเขือม่วงกลม
  1750 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-5-1

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้ว

  รหัสสินค้า A1735
  มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้ว
  150 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-10-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง เอ็มที

  รหัสสินค้า A593
  เมล็ดมะเขือม่วง เอ็มที
  3 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง เอริว

  รหัสสินค้า A366
  เมล็ดมะเขือม่วง เอริว
  240 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  22.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเปราะม่วง

  รหัสสินค้า A1689
  มะเขือเปราะม่วง
  1,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือคางกบ รักบี้

  รหัสสินค้า A5744
  มะเขือคางกบ รักบี้
  1500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มะเขือตอแหล

  รหัสสินค้า A1167
  เมล็ดพันธุ์มะเขือตอแหล
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  รหัสสินค้า A2852
  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ ไข่เต่า

  รหัสสินค้า A1850
  มะเขือเปราะ ไข่เต่า
  20000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือตอแหล

  รหัสสินค้า A543
  เมล็ดมะเขือตอแหล
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม

  รหัสสินค้า A5917
  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม
  60 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดฟ้า

  รหัสสินค้า A5916
  มะเขือเปราะ หยาดฟ้า
  600 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 2021-11-1

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบพลอย

  รหัสสินค้า A5274
  มะเขือเปราะ คางกบพลอย
  10 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-1-1

  175.00 - 239.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A5377
  มะเขือเปราะเจ้าพระยา
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  30.00 - 39.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  รหัสสินค้า A1690
  เมล็ดมะเขือเปราะจาว
  1,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-3-1

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  รหัสสินค้า A2851
  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว บางปะอิน

  รหัสสินค้า A2399
  เมล็ดมะเขือยาว บางปะอิน
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง

  รหัสสินค้า A2415
  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือคางกบ รักบี้

  รหัสสินค้า A5745
  เมล็ดมะเขือคางกบ รักบี้
  150 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  รหัสสินค้า A4874
  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-5-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  รหัสสินค้า A4365
  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์
  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-5-1

  99.00 ฿ 65.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  รหัสสินค้า A1691
  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว
  6000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-8-1

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือไข่เต่าเขียว

  รหัสสินค้า A3357
  มะเขือไข่เต่าเขียว
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  ผลิต --

  12.00 ฿ 2.00 ฿

  มะเขือเปราะเขียวหยดเงิน

  รหัสสินค้า A5906
  มะเขือเปราะเขียวหยดเงิน
  1,000 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 2021-12-1

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเปราะ ม่วงหยดแก้ว

  รหัสสินค้า A5904
  มะเขือเปราะ ม่วงหยดแก้ว
  1,000 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-12-1

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง

  รหัสสินค้า A1372
  เมล็ดมะเขือพวง
  1500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะ ไข่เต่า

  รหัสสินค้า A1849
  มะเขือเปราะ ไข่เต่า
  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  รหัสสินค้า A433
  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว
  600 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-6-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เขียวห

  รหัสสินค้า A5907
  เมล็ดมะเขือเปราะ เขียวห
  100 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

  รหัสสินค้า A3159
  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์
  1,500 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-10-1

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงกลม

  รหัสสินค้า A5749
  เมล็ดมะเขือม่วงกลม
  175 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-4-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือจานขาว

  รหัสสินค้า A414
  เมล็ดมะเขือจานขาว
  260 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-9-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือตอแแหล เรยา

  รหัสสินค้า A2569
  เมล็ดมะเขือตอแแหล เรยา
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง พวงมณี

  รหัสสินค้า A1509
  เมล็ดมะเขือพวง พวงมณี
  150 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-6-1

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือพวงไร้หนาม พวงมณี

  รหัสสินค้า A1811
  มะเขือพวงไร้หนาม พวงมณี
  1,500 เมล็ด ความงอก 96%
  ผลิต --

  209.00 - 239.00 ฿

  มะเขือเปราะหยดน้ำ

  รหัสสินค้า A2256
  มะเขือเปราะหยดน้ำ
  250 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-2-1

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยดเพรช

  รหัสสินค้า A2257
  มะเขือเปราะ หยดเพรช
  2,500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-2-1

  135.00 - 179.00 ฿

  มะเขือเปราะจานม่วง

  รหัสสินค้า A2972
  มะเขือเปราะจานม่วง
  1,200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-3-1

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ม่วงหย

  รหัสสินค้า A5905
  เมล็ดมะเขือเปราะ ม่วงหย
  100 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือไข่เต่า ศรีสยาม

  รหัสสินค้า A555
  มะเขือไข่เต่า ศรีสยาม
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ คางกบ

  รหัสสินค้า A296
  เมล็ดมะเขือเปราะ คางกบ
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือไข่เต่าม่วงรี ชมพ

  รหัสสินค้า A2424
  มะเขือไข่เต่าม่วงรี ชมพ
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  รหัสสินค้า A2833
  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือคางกบ ซูเปอร์กบ

  รหัสสินค้า A2255
  มะเขือคางกบ ซูเปอร์กบ
  3,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-7-1

  135.00 - 179.00 ฿

  Թ§