LINE it!
 @allkaset

 • มะเขือเปราะ

            “มะเขือเปราะ” (Thai Eggplant, Yellow berried nightshade) เป็นพืชผักที่ใช้ผลรับประทาน เป็นไม้พุ่ม มีอายุได้หลายฤดูกาล มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย มีลักษณะเป็นพุ่มสูง 2-4 ฟุต ใบมีขนาดใหญ่ เรียงตัวแบบสลับ ดอกมีสีม่วงหรือสีขาว  ผลมีรูปร่างกลมแบน อาจมีสีขาว เขียว เหลือง หรือม่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเปราะ

  พันธุ์มะเขือเปราะ

  การปลูกมะเขือเปราะ

  โรคและแมลงศัตรูของมะเขือเปราะ

  ประโยชน์ของมะเขือเปราะ

   


  มะเขือเปราะ( 79 รายการ )

  มะเขือเปราะ ลูกรักบี้

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3039

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้ำทิพย์หยด

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1395

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะหยดน้ำ

  250 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A2256

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A561

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A288

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  1,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1690

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ด มะเขือเจ้าพระยา

  240 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A427

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบพลอย

  1 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A369

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเปราะ(เจ้าพระยา)

  880 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4875

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A552

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอกยอดสุวรรณ

  400 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A6270

  109.00 - 129.00 ฿

  มะเขือเปราะดาวขาว

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1163

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะดาวขาว

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A556

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1165

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้ำหยด

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2455

  129.00 - 149.00 ฿

  มะเขือเปราะน้ำหยด

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2454

  16.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเปราะ เปตอง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2416

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2415

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเปราะ จาวบรรพต

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2422

  69.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเปราะ จาวบรรพต

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2421

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเปราะพันธุ์บักนัด

  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4658

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4874

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4365

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ กานดา

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3294

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเขียวคางกบ

  880 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4882

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะม่วง

  เจียไต๋ ตราเครื่องบิน
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A266

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะจานม่วง

  1,200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2972

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้ำทิพย์หยด

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1744

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะม่วง

  1,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1689

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะ ลูกรักบี้

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3040

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ สุริยา

  450 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5739

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเขียว คางกบ

  8,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4881

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  3 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2831

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปรามะเขือนิ้วลิง

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5659

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือไข่เต่าเขียว

  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A425

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะคางกบ เคเค

  250 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3418

  15.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2851

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ ม่วงหยดแก้ว

  1,000 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A5904

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเปราะคางกบ เคเค

  2,500 เมล็ดความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3417

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  120 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A400

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ น้องกบ

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2369

  9.00 - 11.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ผลิต

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลายคราม

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6083

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  950 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A1851

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ขุนแผน

  0.8 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A767

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเปราะ กานดา

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3293

  75.00 - 95.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบเพชร

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A1428

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือเปราะ มิสไซล์ลาย

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5658

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม

  1,500 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1820

  209.00 - 239.00 ฿

  นูแทค ซุปเปอร์-เค

  ขนาด 100 กรัม
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A192

  49.00 - 59.00 ฿

  มะเขือเปราะ จานม่วง

  9,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A1852

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ลูกกบ

  240 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A6078

  159.00 - 199.00 ฿

  มะเขือเปราะ ลายคราม

  2,000 เมล็ด ความงอก 70
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6082

  159.00 - 199.00 ฿

  มะเขือเปราะ ขุนแผน

  1,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6076

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะเจ้าจอม

  180 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6081

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบเพชร

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A1431

  89.00 - 119.00 ฿

  มะเขือเปราะ สุริยา

  4500 ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5738

  165.00 - 185.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้องกบ

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2370

  69.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2852

  65.00 - 99.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2019-08-01

  รหัสสินค้า A101

  699.00 - 779.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2020-02-01

  รหัสสินค้า A4267

  1,239.00 - 1,379.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบพลอย

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A462

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม