LINE it!
 @allkaset

 • มะเขือเปราะ

            “มะเขือเปราะ” (Thai Eggplant, Yellow berried nightshade) เป็นพืชผักที่ใช้ผลรับประทาน เป็นไม้พุ่ม มีอายุได้หลายฤดูกาล มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย มีลักษณะเป็นพุ่มสูง 2-4 ฟุต ใบมีขนาดใหญ่ เรียงตัวแบบสลับ ดอกมีสีม่วงหรือสีขาว  ผลมีรูปร่างกลมแบน อาจมีสีขาว เขียว เหลือง หรือม่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเปราะ

  พันธุ์มะเขือเปราะ

  การปลูกมะเขือเปราะ

  โรคและแมลงศัตรูของมะเขือเปราะ

  ประโยชน์ของมะเขือเปราะ

   


  มะเขือเปราะ( 80 รายการ )

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ สุริยา

  ขนาด 1 ซอง 450 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5739

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเปราะ ลูกรักบี้

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3039

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ ลูกรักบี้

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3040

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2164

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเปราะ พระยาสยาม

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2165

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าเขียว

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A425

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2851

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ น้องกบ

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2369

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะคางกบ

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A296

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเจ้าพระยา

  ขนาด 1 ซอง 240 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A427

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A266

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้ำทิพย์หยด

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A1395

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ มณีจันทรา

  2,800 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5646

  165.00 - 185.00 ฿

  มะเขือเปราะ บักนัด

  6,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4360

  69.00 - 99.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1541

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ กรอบขาว

  4,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A6084

  159.00 - 199.00 ฿

  มะเขือเปรามะเขือนิ้วลิง

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5659

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ กานดา

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3294

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

  150 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3158

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1854

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1853

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1998

  69.00 - 99.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1999

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะคางกบ เคเค

  250 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3418

  15.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเปราะ(เจ้าพระยา)

  8800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3327

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะดาวขาว

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A556

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบเพชร

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1431

  89.00 - 119.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบเพชร

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1428

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือเปราะน้ำหยด

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2454

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A400

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ มณีจันทรา

  280 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5647

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้องกบ

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2370

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2415

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบพลอย

  ขนาด 1 ซอง 250 เมล็ด
  หมดอายุ 0/66

  รหัสสินค้า A369

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม

  60 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A5917

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A561

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะดาวขาว

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1163

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ขุนแผน

  0.8 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A767

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

  1,500 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3159

  209.00 - 239.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเขียวคางกบ

  880 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A4882

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเขียว คางกบ

  8,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A4881

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2852

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  ขนาด 1 ห่อ 1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1690

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะ เขียวมณี

  50 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6475

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A1165

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ สุริยา

  ขนาด 1 ห่อ 4,500 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5738

  165.00 - 185.00 ฿

  มะเขือเปราะ มิสไซล์ลาย

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5658

  69.00 - 99.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  มะเขือเปราะพันธุ์บักนัด

  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4658

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ จานม่วง

  9,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2159

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเปราะ จานม่วง

  950 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2158

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  40 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2670

  40.00 - 49.00 ฿

  มะเขือเปราะ จานม่วง

  9,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1852

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเปราะคางกบ เคเค

  2,500 เมล็ดความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3417

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะเจ้าจอม

  180 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6081

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4365

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4874

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะเขียวหยกเสวย

  20 กรัม ความงอก 70%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4355

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ เปตอง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2416

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ลูกกบ

  240 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A6079

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้ว

  150 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1735

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลายคราม

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6083

  21.00 - 23.00 ฿