LINE it!
 @allkaset


 • ǧ( 16 ¡ )

  มะเขือหลอดไฟม่วง

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4366

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือหลอดไฟม่วง

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4659

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือยาว ฟาร์มเมอร์ลอง

  260 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A6068

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง หยกม่วง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2409

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาวม่วง

  ขนาด 1 ห่อ 1350 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1312

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือม่วง ไวโอเลต 8

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1186

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือม่วง ไวโอเลต 8

  1 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A567

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง หยกม่วง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2410

  69.00 - 89.00 ฿

  มะเขือม่วง แม่ลาว

  2,500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3443

  119.00 - 139.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง มังกี้

  1000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1322

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง ฟูลเนส

  110 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6073

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงลิงคัดพิ

  350 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5770

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง มั๊งกี๊

  3,500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5769

  89.00 - 99.00 ฿

  มะเขือม่วง ฟูลเนส 1505

  1100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6072

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง เอริว

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A463

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง ขุนช้าง

  290 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6075

  21.00 - 23.00 ฿

  Թ§