LINE it!
 @allkaset


 • С( 21 ¡ )

  เมล็ดมะละกอแขกดำ

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5393

  8.00 - 13.00 ฿

  มะละกอ ฮอลแลนด์

  15 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1440

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะละกอ ฮอลแลนด์

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1961

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะละกอ แขกดำ เอ1

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2162

  8.00 - 10.00 ฿

  มะละกอ พันธุ์แขกดำ

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1937

  8.00 - 10.00 ฿

  มะละกอ พันธ์แขกดำ เอ1

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2163

  65.00 - 89.00 ฿

  มะละกอ แขกดำ เบอร์1

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1938

  65.00 - 89.00 ฿

  มะละกอ ตำส้ม

  40 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A3116

  79.00 - 109.00 ฿

  มะละกอส้มตำ ศรแดง 1 ห่อ

  100 เมล็ด ความงอก 95 %
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A5484

  209.00 - 239.00 ฿

  มะละกอ ฮอลแลนด์ โกลด์

  30 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2260

  12.00 - 14.00 ฿

  มะละกอฮอลแลนด์อัศวินแดง

  10 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5620

  10.00 - 12.00 ฿

  มะละกอส้มตำ F1 ศรแดง

  10 เมล็ด ความงอก 95 %
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A5485

  24.00 - 27.00 ฿

  มะละกอ ฮอลแลนด์ เอ1

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A2156

  8.00 - 10.00 ฿

  มะละกอ ฮอลแลนด์ โกลด์

  300 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2262

  89.00 - 99.00 ฿

  มะละกอ แขกดำ เงาะป่า

  10 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5622

  10.00 - 12.00 ฿

  มะละกอ ฮอลแลนด์

  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1366

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดมะละกอแขกดำ

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4368

  69.00 - 78.00 ฿

  มะละกอ ฮอลแลนด์

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1962

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะละกอ ฟรีแลนด์

  12 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5977

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะละกอแขกดำ

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3643

  1,719.00 - 1,739.00 ฿

  มะละกอ ตำส้ม

  4 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A3117

  10.00 - 12.00 ฿

  Թ§