LINE it!
 @allkaset


 • С( 14 ¡ )

  มะละกอ พันธุ์แขกดำ

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1937

  8.00 - 10.00 ฿

  มะละกอ เรด โนวา

  10 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2956

  24.00 - 27.00 ฿

  มะละกอ ฮอลแลนด์

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1962

  65.00 - 89.00 ฿

  มะละกอส้มตำ F1 ศรแดง

  10 เมล็ด ความงอก 95 %
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5485

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะละกอ ฮอลแลนด์

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1961

  8.00 - 10.00 ฿

  มะละกอ ฮอลแลนด์ เอ1

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2156

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะละกอแขกดำ

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5393

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะละกอ แขกดำ เอ1

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2162

  8.00 - 10.00 ฿

  มะละกอ เรดเลดี้ 786

  ประมาณ3เมล็ดความงอก70%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A812

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะละกอ ฟรีแลนด์

  12 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5977

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพริกหนุ่มขาว

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A3618

  675.00 - 685.00 ฿

  มะละกอ แขกดำ เบอร์1

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1938

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A3616

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดมะละกอแขกดำ

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A3643

  675.00 - 685.00 ฿