LINE it!
 @allkaset


 • ( 34 ¡ )

  เมล็ดมะระจีน คอนแวกซ์

  ขนาด 1 ซอง 5 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A4141

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นกลูกใหญ่

  ขนาด 1 ซอง 12 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A419

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A244

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1346

  69.00 - 78.00 ฿

  มะระลูกผสม ไพล็อต 210

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2462

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดมะระจีนเพชรแพร

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A330

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะระจีนเพชรแพร

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1293

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A4661

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะระลูกผสม หยกมณี

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2498

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นกลูกใหญ่

  ขนาด 1 ห่อ 120 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1401

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2869

  10.00 - 12.00 ฿

  มะระจีน(ลูกผสม)บึงใหญ่

  8 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A4805

  21.50 - 24.00 ฿

  มะระลูกผสม F1 หงส์หยก

  5 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2284

  21.00 - 23.00 ฿

  มะระลูกผสม ไพล็อต 210

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2463

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน ซีอูส

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4662

  10.00 - 12.00 ฿

  มะระจีน ศรีประจันทร์

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2339

  9.00 - 11.00 ฿

  มะระจีน ศรีประจันทร์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2340

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4367

  69.00 - 99.00 ฿

  มะระขี้นกลูกผสม ฟินิกซ์

  15 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2289

  21.00 - 23.00 ฿

  มะระลูกผสม หยกมณี

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2499

  129.00 - 149.00 ฿

  มะระขี้นก เวรี่กรีน

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1633

  21.50 - 24.00 ฿

  มะระขี้นกลูกผสม ไซเบอร์

  15 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5093

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะระ สโนไวท์ 41-60

  3 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6167

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก มดดำ

  ขนา่ด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A1276

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ด มะระ เจไดท์

  3เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A6173

  21.00 - 23.00 ฿

  มะระขี้นก ฟินิกซ์

  150 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2291

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A722

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก มดดำ

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A351

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก มดดำ

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A650

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  เมล็ด มะระ เขียวดก

  4 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6175

  21.00 - 23.00 ฿

  มะระลูกผสม สปินเดิล

  10 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  รหัสสินค้า A3747

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A4072

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน คอนแวกซ์

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A3641

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นกลูกใหญ่

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3642

  675.00 - 685.00 ฿

  Թ§