LINE it!
 @allkaset


 • ( 28 ¡ )

  เมล็ด มะระ เจไดท์

  3เมล็ด ความงอก 75%

  รหัสสินค้า A6173

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด มะระ เจไดท์ 1807

  30 เมล็ด ความงอก 75%

  รหัสสินค้า A6172

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นกลูกผสม ร๊

  6 เมล็ด ความงอก 91%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5852

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะระลูกผสม หยกมณี

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2498

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน คอนแวกซ์

  ขนาด 1 ซอง 5 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A4141

  8.00 - 13.00 ฿

  มะระลูกผสม หยกมณี

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2499

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2092

  8.00 - 10.00 ฿

  มะระขี้นกลูกผสม ไซเบอร์

  15 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5093

  24.00 - 27.00 ฿

  มะระขี้นก เวรี่กรีน

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1633

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มะระ

  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3019

  89.00 - 119.00 ฿

  มะระลูกผสม สปินเดิล

  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3746

  149.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน

  150 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2093

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4661

  10.00 - 12.00 ฿

  มะระจีน(ลูกผสม)บึงใหญ่

  8 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4805

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดมะระลูกผสม เฉินหลง

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A2441

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน ซีอูส

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4662

  10.00 - 12.00 ฿

  มะระลูกผสม ไพล็อต 210

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2462

  16.00 - 18.00 ฿

  มะระลูกผสม ไพล็อต 210

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2463

  129.00 - 149.00 ฿

  มะระขี้นกลูกผสม ฟินิกซ์

  15 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2289

  21.00 - 23.00 ฿

  มะระจีน พันธุ์บึงใหญ่

  80 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4549

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ด มะระ เขียวดก

  4 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6175

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1881

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะระ

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A721

  12.00 - 14.00 ฿

  มะระลูกผสม สปินเดิล

  10 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3747

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4072

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก มดดำ

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A650

  779.00 - 799.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน คอนแวกซ์

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3641

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นกลูกใหญ่

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A3642

  675.00 - 685.00 ฿