LINE it!
 @allkaset


 • ฟัก( 4 รายการ )

  ฟักเขียว

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3052
  หมดอายุ 2022-08-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแฟง

  ขนาด 1 ซอง 33 เมล็ด
  รหัสสินค้า A441
  หมดอายุ 11/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักหอมพื้นเมือง

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A578
  หมดอายุ 11/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักหอมลูกผสม ศรีนวล

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2511
  หมดอายุ 11/66

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก