LINE it!
 @allkaset


 • ฟัก( 6 รายการ )

  ฟักกลม พันธุ์กลมกลืน

  35 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4776
  หมดอายุ 7/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักกลม พันธุ์กลมกลืน

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4474
  หมดอายุ 7/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟัก พันธุ์ฟักใหญ่4ทิศ

  1,000 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4340
  หมดอายุ 10/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟัก พันธุ์ฟักใหญ่

  100 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4870
  หมดอายุ 10/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแฟง

  ขนาด 1 ซอง 33 เมล็ด
  รหัสสินค้า A441
  หมดอายุ 10/68

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักหอมลูกผสม ศรีนวล

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2511
  หมดอายุ 6/68

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก