LINE it!
 @allkaset


 • ѡ( 13 ¡ )

  ฟักหอมพันธ์ุลูกกลม

  ขนาด 1 ซอง 75 เมล็ด
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1435

  8.00 - 13.00 ฿

  ฟักเขียว

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A3052

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดฟัก พันธุ์ฟักใหญ่

  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4870

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักหอมพื้นเมือง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A578

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักหอมพื้นเมือง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1190

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดฟักหอมพันธุ์ลูกกลม

  ขนาด 1 ห่อ 750 เมล็ด
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1373

  69.00 - 78.00 ฿

  ฟัก พันธุ์ฟักใหญ่4ทิศ

  1,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4340

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดฟักแฟง เควาย ทริม

  3 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A803

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด แฟง ไทปิง 1279

  12 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A6118

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแฟง ไทปิง 1279

  120 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A6117

  159.00 - 199.00 ฿

  ฟักเขียว

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A3093

  89.00 - 119.00 ฿

  ฟักหอมลูกผสม ศรีนวล

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2511

  16.00 - 18.00 ฿

  ฟักแฟง เควาย ทริม 1518

  30 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A6162

  159.00 - 199.00 ฿

  Թ§