LINE it!
 @allkaset


 • ฟัก( 6 รายการ )

  ฟักกลม พันธุ์กลมกลืน

  35 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4776
  หมดอายุ 5/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักแฟง พันธุ์ฟักหอม

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A694
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแฟง

  ขนาด 1 ซอง 33 เมล็ด
  รหัสสินค้า A441
  หมดอายุ 11/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักหอมพื้นเมือง

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A578
  หมดอายุ 2025-1-1

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักหอมพื้นเมือง

  30 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A1190
  หมดอายุ 1/68

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักหอมลูกผสม ศรีนวล

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2511
  หมดอายุ 5/67

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก