LINE it!
 @allkaset


 • ѡͧ( 105 ¡ )

  ฟักทอง ลายข้าวตอก

  20 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1438

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ทองคำ 443

  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A359

  19.00 - 22.00 ฿

  ฟักทองอ่อนเขียว คิกขุ

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3461

  139.00 - 189.00 ฿

  ฟักทอง บัตเตอร์นัท 1009

  7 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5643

  19.00 - 22.00 ฿

  ฟักทองบัตเตอร์นัทดัมเบล

  1 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4317

  19.00 - 22.00 ฿

  ฟักทองญี่ปุ่น สควอช มิน

  100 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5259

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดฟักทองบึงกาฬ 21

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A337

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ทอดยอด

  ขนาด 1 ซอง 18 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A250

  8.00 - 13.00 ฿

  ฟักทองญี่ปุ่น สควอช มิน

  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5258

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดฟักทองศรีเมือง 16

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A321

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ตราภูเขาทอง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4399

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ทองพูน

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2319

  9.00 - 11.00 ฿

  ฟักทอง พันธุ์ลายกนก

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2142

  8.00 - 10.00 ฿

  สควอช มินิบอล 141

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1271

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง (A)

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1877

  8.00 - 10.00 ฿

  ฟักทอง ทองพูน

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2320

  69.00 - 89.00 ฿

  ฟักทอง พันธุ์ท๊อปเอ

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/2608

  รหัสสินค้า A2140

  8.00 - 10.00 ฿

  ฟักทองลูกผสม ทิพย์ทอง

  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2249

  135.00 - 179.00 ฿

  ฟักทองลูกผสม ปฐพี

  100 เมล็ด ความงอก 98%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5938

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ทองอำไพ 426

  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A442

  19.00 - 22.00 ฿

  ฟักทอง ลายข้าวตอก

  200 เมล็ด 30 กรัม
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1375

  69.00 - 78.00 ฿

  ฟักทอง เมืองทอง

  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3451

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดฟักทองลายข้าวตอก

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A586

  10.00 - 12.00 ฿

  ฟักทองเก็บยอด ยอดอร่อย

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A2855

  10.00 - 12.00 ฿

  ฟักทอง พันธุ์ท๊อปเอ

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/2608

  รหัสสินค้า A2141

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ฟักทอง

  30 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A418

  8.00 - 13.00 ฿

  ฟักทอง พันธุ์นครบาล

  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5396

  69.00 - 99.00 ฿

  ฟักทอง ปฐพีผลใหญ่

  100 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5936

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ปฐพีผลใหญ่

  10 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5937

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง พันธุ์นครบา

  10 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5397

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ด ฟักทอง ลิตเติล

  6 เมล็ด ความอก 75%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A6149

  21.00 - 23.00 ฿

  ฟักทอง พันธุ์ยอดแม้ว

  2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4864

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ทอดยอด

  ขนาด 1 ห่อ 180 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2561

  69.00 - 78.00 ฿

  ฟักทองเก็บยอด ยอดอร่อย

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A2856

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด ฟักทอง ทองแท้

  3 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A6153

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดฟักทองซองใหญ่

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A667

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดฟักทองลายข้าวตอก

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1159

  65.00 - 99.00 ฿

  ฟักทอง ตราภูเขาทอง

  30 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A2830

  65.00 - 99.00 ฿

  ฟักทองอ่อนเขียว คิกขุ

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6299

  21.50 - 24.00 ฿

  ฟักทอง พันธุ์ยอดแม้ว

  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4431

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ศรีธนนชัย

  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5589

  10.00 - 12.00 ฿

  ฟักทองไททัน

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3286

  21.00 - 23.00 ฿

  ฟักทองผลใหญ่ ประกายทอง

  30 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3156

  24.00 - 27.00 ฿

  ฟักทองคางคก แรงเยอร์

  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2774

  10.00 - 12.00 ฿

  ฟักทองลูกผสม ทิพย์ทอง

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2248

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดฟักทองศรีเชียงใหม่

  13 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A761

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดฟักทองลายข้าวตอก

  10 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4865

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง พันธุ์มินนี

  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A4866

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง

  300 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1332

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ฟักทองบึงกาฬ

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A3874

  165.00 - 185.00 ฿

  ฟักทองคางคก แรงเยอร์

  30 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2775

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดฟักทองลายข้าวตอก

  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4338

  69.00 - 99.00 ฿

  ฟักทองลูกผสม F1 ถุงทอง

  10 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5092

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง (A)

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1878

  65.00 - 89.00 ฿

  ฟักทองไททัน

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3285

  135.00 - 179.00 ฿

  ฟักทองบัตเตอร์นัทดัมเบล

  10 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4319

  165.00 - 185.00 ฿

  ฟักทอง ทองเทวา

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A3354

  135.00 - 179.00 ฿

  ฟักทองลูกผสม F1 เศรษฐี

  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2277

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ศรีเมือง 16

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3886

  165.00 - 185.00 ฿

  ฟักทอดยอด ทองนภา

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3312

  10.00 - 12.00 ฿

  ฟักทองผลใหญ่ ประกายทอง

  300 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3155

  209.00 - 239.00 ฿

  ฟักทอง ศรีธนนชัย

  30 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5588

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง คิงคอง

  150 เมล็ด ความงอก 75 %
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6161

  159.00 - 199.00 ฿

  ฟักทอง พันธุ์ลายกนก

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2143

  65.00 - 89.00 ฿

  Թ§