LINE it!
 @allkaset


 • ฟักทอง( 98 รายการ )

  ฟักทอง พันธุ์นครบาล

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A4816
  หมดอายุ 10/66

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง เบล TA133

  100 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6156
  หมดอายุ 10/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด ฟักทอง เบล TA133

  10 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6157
  หมดอายุ 10/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง ศรีเชียงใหม่

  130 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6160
  หมดอายุ 9/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด ฟักทอง ลิตเติล

  6 เมล็ด ความอก 75%
  รหัสสินค้า A6149
  หมดอายุ 11/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองลูกผสม ปฐพี

  10 เมล็ด ความงอก 98%
  รหัสสินค้า A5939
  หมดอายุ 8/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง ทองแท้

  30 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6152
  หมดอายุ 3/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด ฟักทอง ทองแท้

  3 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6153
  หมดอายุ 3/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง น้ำเต้าทอง

  5 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6159
  หมดอายุ 2/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง อีสเทอร์นไรส์

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6150
  หมดอายุ 11/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง อีสเทอร์น ไรส์

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6151
  หมดอายุ 11/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง บัตเตอร์นัท

  ขนาด 1 ซอง 7 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5643
  หมดอายุ 2/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง ฟาส 1058

  ขนาด 1 ห่อ 150 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5726
  หมดอายุ 2/66

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองลูกผสม F1 ถุงทอง

  10 เมล็ด ความงอก 97%
  รหัสสินค้า A5092
  หมดอายุ 3/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธุ์มินนี่

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4487
  หมดอายุ 1/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง พันธุ์มินนี

  1 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4866
  หมดอายุ 1/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธุ์คางคกไทย

  50 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4868
  หมดอายุ 7/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธุ์ยอดแม้ว

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4431

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธุ์ยอดแม้ว

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4864

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธุ์นครบาล

  30 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A4538
  หมดอายุ 10/66

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองญี่ปุ่น สควอช มิน

  10 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A5258
  หมดอายุ 11/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง ฟาส 1058

  ขนาด 1 ซอง 15 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5727
  หมดอายุ 2/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองอ่อน เบเบี้โกลด์

  300 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A5767
  หมดอายุ 10/65

  135.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองอ่อนลูกผสม

  เบเบี้โกลด์ 30 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5768
  หมดอายุ 10/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง ศรีธนนชัย

  30 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5588
  หมดอายุ 2022-08-01

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง ศรีธนนชัย

  3 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5589
  หมดอายุ 2022-08-01

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองสควอชมินิ142

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5259
  หมดอายุ 11/66

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองอ่อนเขียว คิกขุ

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6299
  หมดอายุ 2022-08-01

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองอ่อนเขียว คิกขุ

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3461
  หมดอายุ 2022-08-01

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองบึงกาฬ21

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A3145
  หมดอายุ 6/66

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองศรีเมือง 16

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A5328
  หมดอายุ 8/66

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองมินนี่ 24

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3848
  หมดอายุ 6/66

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองมินนี่ 24

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3849
  หมดอายุ 6/66

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองบัตเตอร์นัทดัมเบล

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A4317
  หมดอายุ 11/66

  22.00 ฿ 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง

  1 ซองจัมโบ้ 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A667
  หมดอายุ 6/66

  30.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง ทอดยอด

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A3633
  หมดอายุ 6/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองทองอำไพ426

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A459
  หมดอายุ 8/66

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง ลายข้าวตอก

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A240
  หมดอายุ 9/66

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง บัตเตอร์นัท

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4936
  หมดอายุ 2/66

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองสควอชมินิ142

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A5689
  หมดอายุ 11/66

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง เมืองทอง

  20 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3451
  หมดอายุ 2/66

  15.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง หนองหาร

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3421
  หมดอายุ 6/65

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองยักษ์

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2680
  หมดอายุ 1/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธุ์นครบาล

  100 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A5396
  หมดอายุ 2/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง พันธุ์นครบา

  10 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A5397
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองลูกผสม จินดา 2003

  2 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6319
  ไม่ระบุ

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองสควอสพันธุ์โอซากิ

  6 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6300
  หมดอายุ 12/65

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง คางคกแท้

  30 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3098
  หมดอายุ 1/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองไททัน

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3286
  หมดอายุ 7/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง หนองหาร

  20 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3422
  หมดอายุ 6/65

  15.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอดยอด ทองนภา

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3312
  หมดอายุ 2022-07-01

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองบัตเตอร์นัทดัมเบล

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A4319
  หมดอายุ 11/66

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองลายข้าวตอก

  100 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4338
  หมดอายุ 9/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองลายข้าวตอก

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A586
  หมดอายุ 12/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธุ์ลายกนก

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2143
  หมดอายุ 5/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง เพิ่มทรัพย์

  100 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A2043
  หมดอายุ 1/66

  135.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธ์ุลายข้าวตอก

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1880
  หมดอายุ 5/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง ลายข้าวตอก

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1879
  หมดอายุ 5/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง (A)

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1878
  หมดอายุ 4/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง (A)

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1877
  หมดอายุ 4/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองลูกผสม ข้าวตอก573

  300 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A1785
  หมดอายุ 5/67

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง F1 ข้าวตอก 573

  30 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A1784
  หมดอายุ 5/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธุ์ลายกนก

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2142
  หมดอายุ 5/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง พันธุ์ท๊อปเอ

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2141
  หมดอายุ 4/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก