LINE it!
 @allkaset

 • ( 4 ¡ )

  เมล็ดผักพาร์สเลย์

  รหัสสินค้า A4791
  เมล็ดผักพาร์สเลย์
  220 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-01-01

  12.00 - 14.00 ฿

  อิตาเลี่ยนพาร์สเลยมิลาน

  รหัสสินค้า A6279
  อิตาเลี่ยนพาร์สเลยมิลาน
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักพาร์สเลย์

  รหัสสินค้า A4597
  เมล็ดพันธุ์ผักพาร์สเลย์
  2200 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-04-01

  89.00 - 119.00 ฿

  อิตาเลี่ยนพาร์สเลย์

  รหัสสินค้า A6278
  อิตาเลี่ยนพาร์สเลย์
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-12-1

  89.00 - 119.00 ฿

  Թ§