LINE it!
 @allkaset


 • ผัักเสี้ยน( 6 รายการ )

  ผักเสี้ยน

  4 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A1178
  หมดอายุ 1/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักเสี้ยน

  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2068
  หมดอายุ 11/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักเสี้ยน

  10000 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2069
  หมดอายุ 11/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักเสี้ยน

  ขนาด 1 ซอง 1,900 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1245
  หมดอายุ 8/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยน

  4 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A1177
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดดอกเสี้ยนฝรั่ง

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4783
  หมดอายุ 9/65

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก