LINE it!
 @allkaset


 • ѡ¹( 7 ¡ )

  เมล็ดผักเสี้ยน

  ขนาด 1 ซอง 1,900 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1245

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยน

  4 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A1177

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดดอกเสี้ยนฝรั่ง

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4783

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  25 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3080

  30.00 - 39.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2068

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  10000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2069

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  1,200 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4764

  10.00 - 12.00 ฿