LINE it!
 @allkaset


 • ผัักเสี้ยน( 4 รายการ )

  เมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยน

  12000 เมล็ด ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A4323
  หมดอายุ 1/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักเสี้ยน

  1,200 เมล็ด ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A4764
  หมดอายุ 1/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักเสี้ยน

  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2068
  หมดอายุ 6/68

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดดอกเสี้ยนฝรั่ง

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4783
  หมดอายุ 3/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก