LINE it!
 @allkaset


 • ѡ( 48 ¡ )

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1555

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขมต้้นเขียว

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A592

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขม (เขียว)

  20000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A2078

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักโขมแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1553

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม กรีนลีฟ TA

  6,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5990

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักโขม ป๊อปอาย

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5350

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขม

  20000เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A1345

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักโขมแดง

  38000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1314

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักโขม (ไฮ่ฉ่าย)

  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4849

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม ป๊อปอาย

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5349

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมเขียว

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1551

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงเล็ก

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3051

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมแดง

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1552

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมพันธุ์เขียวปนแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1602

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมเขียว

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1550

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมขาว ศรีนวล

  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A4848

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักโขมใบกระ

  10000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6442

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักโขมหลากสี

  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4854

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม พันธุ์เขียวปนแดง

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1601

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A1599

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A1600

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1554

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมแก้ว(ต้นขาว)

  26000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4494

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข

  133000 ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4433

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมขาว พันธุ์ศรีนวล

  133000 เมล็ด ความงอก70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A4321

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม

  2,000เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A248

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่

  50 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1206

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงเล็ก

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3050

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดง

  3800 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A438

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักโขมเขียวตองอ่อน

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4851

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม ไวท์ลีฟ 93

  6,200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6034

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักโขมหลากสี

  133000 เมล็ด ความงอก70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4445

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม ต้นขาว TA0

  5,920 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5986

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแก้ว(ต้นขาว)

  2,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4850

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดงทั้งต้น

  6,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4852

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดงทั้งต้น

  66000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4480

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข

  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4853

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม เรดลีฟ TA026

  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A5987

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดผักโขม เรดลีฟ TA02

  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A5988

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักโขม ไวท์ลีฟ 936

  62000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6033

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่

  5 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A570

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมเขียวตองอ่อน

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4505

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมแดง ทับทิมแดง

  3,500 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5887

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขม ไฮ่ฉ่าย

  133000 เมล็ด ความงอก70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4320

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมแดง ยกลัง

  ยกลัง ความงอก 60%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3588

  1,719.00 - 1,739.00 ฿

  ทอร์ดอน 101

  ทอร์ดอน 101
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3666

  579.00 - 599.00 ฿

  เมล็ดผักโขม (เขียว)

  20000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/64

  รหัสสินค้า A1836

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  เมล็ดผักโขมใบกระ

  1000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6443

  8.00 - 13.00 ฿

  Թ§