LINE it!
 @allkaset


 • ѡѴ( 32 ¡ )

  เมล็ดผักสลัด บิกกรีนโอค

  ขนาด 1 ซอง 0.5 กรัม
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5040

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักกาดหอมสลัดคอสม แอลเอ

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4793

  12.00 - 14.00 ฿

  บัตเตอร์เฮด

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3426

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดเรดโอ๊ค วีนัส

  ขนาด 1 ซอง 1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A353

  19.00 - 22.00 ฿

  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์

  60 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4789

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด มิกซ์

  ขนาด 1 ซอง 0.5 กรัม
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A379

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดเรดคอส ซัมเมอร์

  ขนาด 1 ซอง 1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A363

  19.00 - 22.00 ฿

  กรีนคอส ออร์แกนิค

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6638

  38.00 - 49.00 ฿

  ผักกาดหอม สลัดคอสม่วง

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4595

  89.00 - 119.00 ฿

  บัตเตอร์เฮด

  2,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3425

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม กรีนโบว์

  1,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3091

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดโบว์

  1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2925

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กรีนโอ๊ค

  2,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2923

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม ไอซเบิร์ก

  4000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2921

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กรีนคอส

  4,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A2919

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มินิคอส

  4,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2917

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม สลัดปลี

  160 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4798

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม กรีนโบว์

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3092

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด บิกกรีนโอค

  ขนาด 1 ห่อ 5 กรัม
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5039

  165.00 - 185.00 ฿

  สลัดเรดโอ๊ค ยุโรป

  80 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4790

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดเรดโอ๊ค วีนัส

  ขนาด 1 ห่อ 10,000 เมล็ด
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A1328

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดเรดคอส ซัมเมอร์

  ขนาด 1 ห่อ 10,000 เมล็ด
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1274

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักกาดหอมสลัด

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4794

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A725

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม สลัดปลี

  1,600 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A3522

  139.00 - 189.00 ฿

  เรดคอรัล

  1,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3423

  119.00 - 139.00 ฿

  เรดคอรัล

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3424

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม พุ่มแก้ว

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2662

  9.00 - 15.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน ทองเศรษฐี

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4085

  3,999.00 - 4,250.00 ฿

  เมล็ดกรีนโอ๊ค รอยัล

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2500

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด บิกกรีนโอค

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3798

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  เมล็ดเรดโอ๊ค วีนัส

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4931

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  Թ§