LINE it!
 @allkaset

 • ผักชี

            ผักชีเป็นพืชที่ใช้ใบและต้นมารับประทานแบบสด ส่วนผลและรากนำมาใช้เป็นเครื่องเทศ ปัจจุบันนิยมปลูกมากในประเทศอินเดียและผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกขายทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีการปลูกผักชีไว้เพื่อรับประทานเช่นกัน โดยใช้ใบเป็นผักประดับและชูรส ในทางภาคเหนือมีการปลูกผักชีเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ใช้ทำเป็นเครื่องแกงและใช้ในการปรุงของบางชนิด นอกจากนี้เมล็ดยังนำมาสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและเป็นเครื่องชูรส สำหรับกากที่เหลือใช้เป็นอาหารสัตว์

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักชี

  การเตรียมปลูกและการปลูกผักชี

  การดูแลรักษาผักชี

  โรคและแมลงในผักชี

  การเก็บเกี่ยวผักชี

   โปรโมชั่นผักชีทวีคูณ


  ผักชี( 32 รายการ )

  เมล็ดผักชี

  ขนาด 1 ห่อ 11,100 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1567

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักชี นารีรัตน์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A2803

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชี กรีนเฟเวอร์

  9,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A5995

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชี นารีรั

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A2804

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2371

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  ขนาด 1 ห่อ 28000 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1402

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักชี รสทิพย์

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2368

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A729

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักชีพันธุ์งามเด่น

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A728

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักชี รสทิพย์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2367

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  1 ซองจัมโบ้ 10000 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A670

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  1,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1832

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายพิรุณ

  300 กรัม ความงอก 83%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1141

  53.00 - 59.00 ฿

  ผักชี พันธุ์งามเด่น

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A911

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว วังทอง

  5 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2770

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว วังทอง

  50 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2771

  75.00 - 95.00 ฿

  ผักชี พันธ์ุประกายเพชร

  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2062

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1834

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักชี พันธุ์เพิ่มผล

  300 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1765

  65.00 - 75.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  17000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1833

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายสมร

  1000 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1813

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายสมร

  ขนาดบรรจุ 350 กรัม
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1143

  86.00 - 89.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1534

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  ขนาด 1 ซอง 2800 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A420

  13.00 ฿ 7.00 ฿

  ผักชี สายพิรุณ ยกลัง

  300 กรัมX10ถุง
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4262

  499.00 - 519.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง วังเวียง

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2768

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  1,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2074

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว SL

  3,800 เมล็ด ควางอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2302

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักชีกรีนเฟเวอร์

  970 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A770

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5479

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3144

  675.00 - 685.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  5 กรัม ความงอก70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1535

  10.00 - 12.00 ฿