LINE it!
 @allkaset

 • ผักชี

            ผักชีเป็นพืชที่ใช้ใบและต้นมารับประทานแบบสด ส่วนผลและรากนำมาใช้เป็นเครื่องเทศ ปัจจุบันนิยมปลูกมากในประเทศอินเดียและผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกขายทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีการปลูกผักชีไว้เพื่อรับประทานเช่นกัน โดยใช้ใบเป็นผักประดับและชูรส ในทางภาคเหนือมีการปลูกผักชีเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ใช้ทำเป็นเครื่องแกงและใช้ในการปรุงของบางชนิด นอกจากนี้เมล็ดยังนำมาสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและเป็นเครื่องชูรส สำหรับกากที่เหลือใช้เป็นอาหารสัตว์

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักชี

  การเตรียมปลูกและการปลูกผักชี

  การดูแลรักษาผักชี

  โรคและแมลงในผักชี

  การเก็บเกี่ยวผักชี

   โปรโมชั่นผักชีทวีคูณ


  ผักชี( 13 รายการ )

  เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว

  5 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A571
  หมดอายุ 2/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชีลาว

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A729
  หมดอายุ 2024-04-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชี นารีรัตน์

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2803
  หมดอายุ 2/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A3144
  หมดอายุ /543

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  5 กรัม ความงอก70%
  รหัสสินค้า A1535
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชีกรีนเฟเวอร์

  970 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A770
  หมดอายุ 8/68

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชี กรีนเฟเวอร์

  9,700 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5995
  หมดอายุ 8/68

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชี

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5479
  หมดอายุ 0/543

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชี

  ขนาด 1 ห่อ 11,100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1567
  หมดอายุ 0/543

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชี สายสมร

  1000 เมล็ด ความงอก 92%
  รหัสสินค้า A1813
  หมดอายุ 7/68

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดชุนฉ่าย

  ขนาด 1 ซอง 4,400 เมล็ด
  รหัสสินค้า A406
  หมดอายุ 8/68

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชีลาว SL

  3,800 เมล็ด ควางอก 90%
  รหัสสินค้า A2302
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดผักชี รสทิพย์

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2367
  หมดอายุ /543

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก