LINE it!
 @allkaset

 • ѡҴ( 14 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

  รหัสสินค้า A1343
  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม
  9600 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง

  รหัสสินค้า A2365
  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  11.00 ฿ 6.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้ เชียงตุง

  รหัสสินค้า A2366
  ผักกาดฮ่องเต้ เชียงตุง
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ชุนฉ่าย

  รหัสสินค้า A1404
  เมล็ดพันธุ์ชุนฉ่าย
  44000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1

  รหัสสินค้า A2881
  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก

  รหัสสินค้า A2170
  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก
  4,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-9-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียว

  รหัสสินค้า A548
  เมล็ดผักกาดเขียว
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ไพลิน

  รหัสสินค้า A2041
  ผักกาดกวางตุ้ง ไพลิน
  100 กรัม ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-03-01

  69.00 - 95.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก

  รหัสสินค้า A2171
  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก
  46700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A1949
  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้
  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียวกรีนบอล

  รหัสสินค้า A558
  เมล็ดผักกาดเขียวกรีนบอล
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ขาวปลี ไจแอน

  รหัสสินค้า A1282
  เมล็ดพันธุ์ขาวปลี ไจแอน
  480 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-06-01

  22.00 - 25.00 ฿

  กวางตุ้ง (ต้น) ฮองเฮา

  รหัสสินค้า A1923
  กวางตุ้ง (ต้น) ฮองเฮา
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้ง (ต้น) ฮองเฮา

  รหัสสินค้า A1924
  กวางตุ้ง (ต้น) ฮองเฮา
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  65.00 - 89.00 ฿

  Թ§