LINE it!
 @allkaset


 • ผักกาด( 12 รายการ )

  เมล็ดขาวปลี ไจแอนท์

  ขนาด 1 ซอง 480 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1282

  19.00 - 22.00 ฿

  กวางตุ้ง (ต้น) ฮองเฮา

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1923

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้ เชียงตุง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2366

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดแก้ว SALADIN

  1 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A705

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียว

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A548

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้

  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1949

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียวกรีนบอล

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A558

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดแก้ว SALADIN

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3272

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A2881

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2365

  9.00 - 11.00 ฿

  กวางตุ้ง (ต้น) ฮองเฮา

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1924

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก

  46700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2171

  65.00 - 89.00 ฿