LINE it!
 @allkaset


 • ѡҴ( 38 ¡ )

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  ขนาด 1 ห่อ 21,000 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1253

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  ขนาด 1 ซอง 2,100 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A429

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาวปลี M.T.5

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A539

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว เจเจ61

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1981

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวปลี

  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1152

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1978

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ฟอร์จูน

  200 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A6059

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดขาว เจเจ61

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1980

  99.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี มณีกาญจน์

  ขนาด 1 ซอง 480 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A327

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักกาดขาวน้อย เมโทรเบบี

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3393

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว(ใหญ่)

  3,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1955

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ เบอร์1

  36700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1956

  65.00 - 89.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวอินเตอร์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2450

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี ไจแอนท์

  ขนาด 1 ห่อ 4,800 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1297

  165.00 - 185.00 ฿

  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A4903

  21.50 - 24.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว ผักกาดขาวใหญ่

  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4842

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว เฮอร์คิวลิส

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3432

  15.00 - 18.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวใหญ่ SL

  50000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2211

  89.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวใหญ่ SL

  5,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2210

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดขาว เฮอร์คิวลิส

  2,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3431

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท

  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2762

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี มณีกาญจน์

  ขนาด 1 ห่อ 4,800 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1318

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักกาดขาว ผักกาดขาวใหญ่

  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4310

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1979

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A839

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A686

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A220

  89.00 - 119.00 ฿

  ไฮซีส

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%

  รหัสสินค้า A40

  359.00 - 399.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท

  100 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2763

  75.00 - 95.00 ฿

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A840

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว ฟอร์จูน

  2,000 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A6058

  159.00 - 199.00 ฿

  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A4902

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  20 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3541

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A831

  1,719.00 - 1,739.00 ฿

  Թ§