LINE it!
 @allkaset

 • ѡҴ( 45 ¡ )

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  รหัสสินค้า A429
  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่
  2100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวใหญ่

  รหัสสินค้า A1253
  ผักกาดขาว ขาวใหญ่
  21000 ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  รหัสสินค้า A168
  ผักโขมก้านแดง
  3 กรัม ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดขาวปลีพันธุ์เบา

  รหัสสินค้า A391
  เมล็ดขาวปลีพันธุ์เบา
  4270 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดขาว พันธ์ุขาวปลี

  รหัสสินค้า A4751
  ผักกาดขาว พันธ์ุขาวปลี
  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-07-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว เฮอร์คิวลิส

  รหัสสินค้า A3432
  ผักกาดขาว เฮอร์คิวลิส
  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  18.00 - 20.00 ฿

  ผักกาดขาวไดโตเกียว

  รหัสสินค้า A763
  ผักกาดขาวไดโตเกียว
  600 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-6-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว 6803

  รหัสสินค้า A6017
  เมล็ดผักกาดขาว 6803
  6,000 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-07-01

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวอินเตอร์

  รหัสสินค้า A2450
  ผักกาดขาว ขาวอินเตอร์
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A4756
  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง
  130 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI

  รหัสสินค้า A686
  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-2-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวใหญ่

  รหัสสินค้า A3540
  ผักกาดขาว ขาวใหญ่
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  138.00 - 149.00 ฿

  ผักกาดขาวน้อย4ทิศ

  รหัสสินค้า A4750
  ผักกาดขาวน้อย4ทิศ
  3,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล

  รหัสสินค้า A1979
  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดขาว มูเซอ

  รหัสสินค้า A2356
  ผักกาดขาว มูเซอ
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดขาว ผักกาดขาวใหญ่

  รหัสสินค้า A4842
  ผักกาดขาว ผักกาดขาวใหญ่
  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวปลี

  รหัสสินค้า A1152
  ผักกาดขาว ขาวปลี
  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-01-01

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาว ผักกาดขาวใหญ่

  รหัสสินค้า A4310
  ผักกาดขาว ผักกาดขาวใหญ่
  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวใหญ่ SL

  รหัสสินค้า A2210
  ผักกาดขาว ขาวใหญ่ SL
  5,000 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี มณีกาญจน์

  รหัสสินค้า A1318
  เมล็ดขาวปลี มณีกาญจน์
  480 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว มูเซอ

  รหัสสินค้า A2355
  เมล็ดผักกาดขาว มูเซอ
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี มณีกาญจน์

  รหัสสินค้า A327
  เมล็ดขาวปลี มณีกาญจน์
  480 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี ไจแอนท์

  รหัสสินค้า A1297
  เมล็ดขาวปลี ไจแอนท์
  4800 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว นวลมณี

  รหัสสินค้า A6548
  เมล็ดผักกาดขาว นวลมณี
  300 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2021-10-1

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ฟอร์จูน

  รหัสสินค้า A6059
  ผักกาดขาวปลี ฟอร์จูน
  200 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาวปลี M.T.5

  รหัสสินค้า A539
  เมล็ดผักกาดขาวปลี M.T.5
  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี

  รหัสสินค้า A4309
  ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี
  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-10-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  รหัสสินค้า A840
  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY
  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-09-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวใหญ่ SL

  รหัสสินค้า A2211
  ผักกาดขาว ขาวใหญ่ SL
  50000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-03-01

  89.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาว เจเจ61

  รหัสสินค้า A1981
  ผักกาดขาว เจเจ61
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวอินเตอร์

  รหัสสินค้า A2451
  ผักกาดขาว ขาวอินเตอร์
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท

  รหัสสินค้า A2762
  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาวขาวใหญ่ ยกลัง

  รหัสสินค้า A831
  ผักกาดขาวขาวใหญ่ ยกลัง
  ยกลัง ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  ผักกาดขาว(ใหญ่)

  รหัสสินค้า A1955
  ผักกาดขาว(ใหญ่)
  3,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ เบอร์1

  รหัสสินค้า A1956
  ผักกาดขาวใหญ่ เบอร์1
  36700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ เอ1

  รหัสสินค้า A2197
  ผักกาดขาวใหญ่ เอ1
  36700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  รหัสสินค้า A839
  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวใหญ่เอ1

  รหัสสินค้า A2196
  ผักกาดขาว ขาวใหญ่เอ1
  3,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-5-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI

  รหัสสินค้า A220
  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI
  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A4523
  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง
  1300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A4903
  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  21.50 - 24.00 ฿

  ไฮซีส

  รหัสสินค้า A40
  ไฮซีส
  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  359.00 - 399.00 ฿

  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A4902
  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว ฟอร์จูน

  รหัสสินค้า A6058
  เมล็ดผักกาดขาว ฟอร์จูน
  2,000 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  รหัสสินค้า A3541
  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่
  20 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  40.00 ฿ 23.00 ฿

  Թ§