LINE it!
 @allkaset


 • ผักกาดขาว( 38 รายการ )

  เมล็ดผักกาดขาว มูเซอ

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2355

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  ขนาด 1 ซอง 2,100 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A429

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี ไจแอนท์

  ขนาด 1 ซอง 480 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1282

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว 6803

  6,000 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6017

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  ขนาด 1 ห่อ 21,000 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1253

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดขาวน้อย เมโทรเบบี

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3393

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาวไดโตเกียว

  600 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A763

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี มณีกาญจน์

  ขนาด 1 ซอง 480 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A327

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวอินเตอร์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2450

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ เอ1

  36700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2197

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาวปลี M.T.5

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A539

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวปลี

  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1152

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  1300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4523

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  130 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4756

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี

  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4309

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A220

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A840

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวใหญ่เอ1

  3,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2196

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดขาว(ปลี)ขาวปลีเอ1

  3,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2184

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี มณีกาญจน์

  ขนาด 1 ห่อ 4,800 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1318

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวใหญ่ SL

  5,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A2210

  12.00 - 14.00 ฿

  ไฮซีส 500 CC

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A40

  399.00 ฿ 329.00 ฿

  ผักกาดขาว เจเจ61

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1981

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1979

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี ไจแอนท์

  ขนาด 1 ห่อ 4,800 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1297

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักกาดขาว เฮอร์คิวลิส

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3432

  15.00 - 18.00 ฿

  ผักกาดขาว(ใหญ่)

  3,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1955

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ เบอร์1

  36700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1956

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว นวลมณี

  300 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A6548

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดหน่อไม้ฝรั่ง แมรี่

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3142

  779.00 - 799.00 ฿

  ผักกาดขาว พันธ์ุขาวปลี

  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4751

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A839

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A686

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A831

  675.00 - 685.00 ฿