LINE it!
 @allkaset


 • ū( 4 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์บูลซัลเวีย

  3 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A1243

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดบูลซัลเวีย

  0.3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A298

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดบลูซัลเวีย SAL-504

  0.05 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2724

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดบลูซัลเวีย SAL-504

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2725

  129.00 - 149.00 ฿

  Թ§