LINE it!
 @allkaset

 • Ǻ( 18 ¡ )

  เมล็ด บวบงู ลูกผสม พันธ

  รหัสสินค้า A5862
  เมล็ด บวบงู ลูกผสม พันธ
  6 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบงู เห่าดง

  รหัสสินค้า A4420
  เมล็ดพันธุ์บวบงู เห่าดง
  50 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-5-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดบวบงู พันธุ์เห่าดง

  รหัสสินค้า A4829
  เมล็ดบวบงู พันธุ์เห่าดง
  5 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบงู

  รหัสสินค้า A1264
  เมล็ดพันธุ์บวบงู
  120 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ

  69.00 - 78.00 ฿

  บวบงูลูกผสม นาคราช

  รหัสสินค้า A5861
  บวบงูลูกผสม นาคราช
  60 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2022-08-01

  79.00 - 109.00 ฿

  บวบงู

  รหัสสินค้า A4076
  บวบงู
  ยกลัง(250 ซอง)
  หมดอายุ

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  บวบงูลูกผสม F1 คอบร้า

  รหัสสินค้า A2954
  บวบงูลูกผสม F1 คอบร้า
  10 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2022-1-1

  24.00 - 27.00 ฿

  บวบงู ลายน้ำเพชร

  รหัสสินค้า A4132
  บวบงู ลายน้ำเพชร
  ตราใบไม้
  หมดอายุ 2022-4-1

  69.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดบวบงู F1 คอบร้า

  รหัสสินค้า A2955
  เมล็ดบวบงู F1 คอบร้า
  100 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2023-01-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดบวบงูสเน็กกี้

  รหัสสินค้า A334
  เมล็ดบวบงูสเน็กกี้
  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-02-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดบวบงู สเน็กกี้

  รหัสสินค้า A1270
  เมล็ดบวบงู สเน็กกี้
  100 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2022-07-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดบวบงู กรีนทีม

  รหัสสินค้า A6142
  เมล็ดบวบงู กรีนทีม
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดบวบงู มะเส็ง

  รหัสสินค้า A6144
  เมล็ดบวบงู มะเส็ง
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-03-01

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ด บวบงู กรีนทีม

  รหัสสินค้า A6143
  เมล็ด บวบงู กรีนทีม
  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบวบงู

  รหัสสินค้า A710
  เมล็ดบวบงู
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบงู

  รหัสสินค้า A1421
  เมล็ดพันธุ์บวบงู
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-1

  89.00 - 119.00 ฿

  บวบงู ดรากอน กรีน

  รหัสสินค้า A6359
  บวบงู ดรากอน กรีน
  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบงูลูกผสม ดรากอน กรีน

  รหัสสินค้า A6358
  บวบงูลูกผสม ดรากอน กรีน
  150เมล็ด ความงอก80%
  หมดอายุ 2022-4-1

  149.00 - 179.00 ฿

  Թ§