LINE it!
 @allkaset


 • Ǻ( 11 ¡ )

  เมล็ด บวบงู ลูกผสม พันธ

  6 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5862

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบงูลูกผสม F1 คอบร้า

  10 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2954

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดบวบงู กรีนทีม

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A6142

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดบวบงู

  ขนาด 1 ห่อ 120 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1264

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดบวบงู พันธุ์เห่าดง

  5 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4829

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบงู

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1157

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบงู ดรากอน กรีน

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A6359

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบงู เห่าดง

  50 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4420

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดบวบงู มะเส็ง

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A6144

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ด บวบงู กรีนทีม

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A6143

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบวบงู

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4076

  675.00 - 685.00 ฿