LINE it!
 @allkaset


 • ͤ( 13 ¡ )

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  120 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3734

  19.00 - 22.00 ฿

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  120 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4000

  165.00 - 185.00 ฿

  เบบี้บร๊อคโคลี่

  10 เมล็ด ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3946

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดบรอคโคลี กรีนคิง 5

  140 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6039

  21.00 - 23.00 ฿

  บร็อคโคลี ต้นอ่อน

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4828

  10.00 - 12.00 ฿

  บร็อคโคลี ต้นอ่อน

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4492

  69.00 - 99.00 ฿

  บรอคโคลี พันธุ์ 4ทิศ445

  1.2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4813

  21.50 - 24.00 ฿

  บรอคโคลี เจดีย์4ทิศ

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4788

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดบรอคโคลี นิว29-เอ

  70 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6042

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบรอคโคลี หยกเขียว

  130 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A792

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบรอคโคลี หยกเขียว

  1,300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6037

  159.00 - 199.00 ฿

  บรอคโคลี กรีนคิง 553

  1,400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6038

  159.00 - 199.00 ฿

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  ขนาด 1 ลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1500

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  Թ§