LINE it!
 @allkaset


 • บรอคโคลี่( 6 รายการ )

  เมล็ดบรอคโคลี่

  950 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5147
  หมดอายุ 9/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3734
  หมดอายุ 6/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  ขนาด 1 ห่อ 1,200 เมล็ด
  รหัสสินค้า A4000
  หมดอายุ 6/67

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี เจดีย์4ทิศ

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4788
  หมดอายุ 7/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี เจดีย์4ทิศ

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4607
  หมดอายุ 7/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A1500
  หมดอายุ 6/67

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก