LINE it!
 @allkaset


 • บรอคโคลี่( 14 รายการ )

  บร๊อคโคลี่ สมอลบร็อค

  30 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3530
  หมดอายุ 4/68

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบรอคโคลี นิว29-เอ

  70 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6042
  หมดอายุ 9/68

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี 29-เอ

  1,500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6040
  หมดอายุ 9/68

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบรอคโคลี กรีนคิง 5

  140 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6039
  หมดอายุ 7/68

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี กรีนคิง 553

  1,400 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6038
  หมดอายุ 7/68

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3734
  หมดอายุ 5/68

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เบบี้บร๊อคโคลี่

  10 เมล็ด ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A3946
  หมดอายุ 4/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  ขนาด 1 ห่อ 1,200 เมล็ด
  รหัสสินค้า A4000
  หมดอายุ 5/68

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี เจดีย์4ทิศ

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4788
  หมดอายุ 9/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี เจดีย์4ทิศ

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4607
  หมดอายุ 9/68

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี พันธุ์ 4ทิศ445

  1.2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4813
  หมดอายุ 7/68

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บร็อคโคลี ต้นอ่อน

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4828
  หมดอายุ 11/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บร็อคโคลี ต้นอ่อน

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4492
  หมดอายุ 11/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A1500
  หมดอายุ 5/68

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก