LINE it!
 @allkaset

 • ( 15 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า

  รหัสสินค้า A1935
  เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า
  30 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-03-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้า SL

  รหัสสินค้า A5758
  เมล็ดน้ำเต้า SL
  5 กรัม ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  12.00 - 14.00 ฿

  น้ำเต้าอ่อน ปทุมสร

  รหัสสินค้า A5213
  น้ำเต้าอ่อน ปทุมสร
  150 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-08-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว

  รหัสสินค้า A4351
  เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว
  300 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  น้ำเต้าลูกบอล

  รหัสสินค้า A3141
  น้ำเต้าลูกบอล
  10 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว

  รหัสสินค้า A4827
  เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว
  30 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  น้ำเต้าอ่อน ปทุมสร

  รหัสสินค้า A5297
  น้ำเต้าอ่อน ปทุมสร
  15 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-3-1

  10.00 - 12.00 ฿

  น้ำเต้าลูกบอล

  รหัสสินค้า A3140
  น้ำเต้าลูกบอล
  100 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-01-01

  69.00 - 78.00 ฿

  น้ำเต้า พันธุ์ลูกกลม

  รหัสสินค้า A1327
  น้ำเต้า พันธุ์ลูกกลม
  140 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-3-1

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้ากลม

  รหัสสินค้า A4826
  เมล็ดน้ำเต้ากลม
  25 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า SL

  รหัสสินค้า A5757
  เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า SL
  50 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-2-1

  89.00 - 99.00 ฿

  น้ำเต้า น้ำเต้าทอง

  รหัสสินค้า A2336
  น้ำเต้า น้ำเต้าทอง
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าพันธ์ลูกกลม

  รหัสสินค้า A423
  เมล็ดน้ำเต้าพันธ์ลูกกลม
  14 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-3-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้า น้ำเต้าทอง

  รหัสสินค้า A2335
  เมล็ดน้ำเต้า น้ำเต้าทอง
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  9.00 - 11.00 ฿

  น้ำเต้า ลูกยาว ยกลัง

  รหัสสินค้า A3383
  น้ำเต้า ลูกยาว ยกลัง
  250 ซอง
  ผลิต --

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  Թ§