LINE it!
 @allkaset


 • ทานตะวัน( 20 รายการ )

  เมล็ดทานตะวันงอก

  ขนาด 1 ห่อ 3000 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1351

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน ทองเศรษฐี

  ขนาด 1 ซอง 50 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A271

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง

  ขนาด 1 ซอง 35 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A302

  19.00 - 22.00 ฿

  ดอกทานตะวัน ธารเหลือง

  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4612

  89.00 - 119.00 ฿

  ทานตะวัน สามเอกินยอด

  200 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3414

  69.00 - 99.00 ฿

  ทานตะวันลูกผสม บิ๊กซัน

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2730

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดทานตะวันงอก

  ขนาด 1 ซอง 300 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A390

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน HLS-201

  2.2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2711

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง

  ขนาด 1 ห่อ 350 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1239

  165.00 - 185.00 ฿

  ดอกทานตะวัน ธารเหลือง

  10 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4693

  12.00 - 14.00 ฿

  น้ำส้มควันไม้

  ขนาด 1 ลิตร
  หมดอายุ 5/69

  รหัสสินค้า A1984

  119.00 - 149.00 ฿

  ทานตะวัน ทั่วทิศกินยอด

  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4459

  10.00 - 12.00 ฿

  ทานตะวันลูกผสม บิ๊กซัน

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2731

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน เทียน่า

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2760

  10.00 - 12.00 ฿

  ทานตะวัน เทียน่า

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2761

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน HLS-201

  0.22 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2710

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน ตะวันฉาย

  30 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 1/64

  รหัสสินค้า A3949

  209.00 - 239.00 ฿

  ทานตะวัน ตะวันฉาย

  30 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 1/64

  รหัสสินค้า A2632

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดทานตะวันงอก

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6569

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4221

  779.00 - 799.00 ฿