LINE it!
 @allkaset

 • ҹѹ( 21 ¡ )

  น้ำส้มควันไม้

  รหัสสินค้า A1984
  น้ำส้มควันไม้
  ขนาด 1 ลิตร
  หมดอายุ 2025-3-1

  119.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน ทองเศรษฐี

  รหัสสินค้า A271
  เมล็ดทานตะวัน ทองเศรษฐี
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ดอกทานตะวัน ธารเหลือง

  รหัสสินค้า A4693
  ดอกทานตะวัน ธารเหลือง
  10 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดดอกทานตะวันแดง

  รหัสสินค้า A4687
  เมล็ดดอกทานตะวันแดง
  10 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-7-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ดอกทานตะวัน ธารเหลือง

  รหัสสินค้า A4612
  ดอกทานตะวัน ธารเหลือง
  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-8-1

  89.00 - 119.00 ฿

  ทานตะวันงอก

  รหัสสินค้า A1351
  ทานตะวันงอก
  200 กรัม(3000 เมล็ด)
  หมดอายุ 2021-10-1

  69.00 - 78.00 ฿

  ทานตะวัน ตะวันแดง

  รหัสสินค้า A3765
  ทานตะวัน ตะวันแดง
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-10-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดดอกทานตะวันแดง

  รหัสสินค้า A4611
  เมล็ดดอกทานตะวันแดง
  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-7-1

  89.00 - 119.00 ฿

  ทานตะวันลูกผสม บิ๊กซัน

  รหัสสินค้า A2730
  ทานตะวันลูกผสม บิ๊กซัน
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน HLS-201

  รหัสสินค้า A2710
  เมล็ดทานตะวัน HLS-201
  0.22 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  16.00 - 18.00 ฿

  ทานตะวัน ทั่วทิศกินยอด

  รหัสสินค้า A4459
  ทานตะวัน ทั่วทิศกินยอด
  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-5-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง

  รหัสสินค้า A302
  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-5-1

  25.00 ฿ 16.00 ฿

  ทานตะวันลูกผสม บิ๊กซัน

  รหัสสินค้า A2731
  ทานตะวันลูกผสม บิ๊กซัน
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  129.00 - 149.00 ฿

  ทานตะวันงอก

  รหัสสินค้า A390
  ทานตะวันงอก
  300 เมล็ด (20 กรัม)
  หมดอายุ 2021-10-1

  8.00 - 13.00 ฿

  ทานตะวัน เท็กซัส เลม่อน

  รหัสสินค้า A3951
  ทานตะวัน เท็กซัส เลม่อน

  หมดอายุ 2022-01-01

  209.00 - 239.00 ฿

  ทานตะวัน ทองเศรษฐี

  รหัสสินค้า A1233
  ทานตะวัน ทองเศรษฐี
  10 กรัม
  หมดอายุ 2022-02-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง

  รหัสสินค้า A1239
  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง
  20 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-5-1

  215.00 ฿ 155.00 ฿

  ทานตะวัน สามเอกินยอด

  รหัสสินค้า A3414
  ทานตะวัน สามเอกินยอด
  200 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-8-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน HLS-201

  รหัสสินค้า A2711
  เมล็ดทานตะวัน HLS-201
  2.2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  129.00 - 149.00 ฿

  ทานตะวันงอก ยกลัง

  รหัสสินค้า A6569
  ทานตะวันงอก ยกลัง
  ยกลัง 250 ซอง
  ผลิต --

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  ทานตะวันสีเหลือง ยกลัง

  รหัสสินค้า A4221
  ทานตะวันสีเหลือง ยกลัง
  ยกลัง ความงอก 80%
  ผลิต --

  3,999.00 - 4250.00 ฿

  Թ§