LINE it!
 @allkaset

 • ᢡ( 12 ¡ )

  เมล็ดถั่วแขก

  รหัสสินค้า A1262
  เมล็ดถั่วแขก
  100 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ

  รหัสสินค้า A4720
  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ
  45 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-10-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ

  รหัสสินค้า A4700
  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ
  450 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ

  รหัสสินค้า A1863
  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ
  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขก

  รหัสสินค้า A735
  เมล็ดถั่วแขก
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกม่วง

  รหัสสินค้า A4711
  เมล็ดถั่วแขกม่วง
  12 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ถั่วแขกม่วง

  รหัสสินค้า A4442
  เมล็ดพันธุ์ถั่วแขกม่วง
  120 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ถั่วแขกขาว ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A2848
  ถั่วแขกขาว ภูเขาทอง
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด ถั่วแขก เออรี่บุช

  รหัสสินค้า A6006
  เมล็ด ถั่วแขก เออรี่บุช
  33 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2023-01-01

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกขาว

  รหัสสินค้า A2847
  เมล็ดถั่วแขกขาว
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ

  รหัสสินค้า A1864
  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ
  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ถั่วแขก

  รหัสสินค้า A2698
  ถั่วแขก
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-1

  89.00 - 119.00 ฿

  Թ§