LINE it!
 @allkaset

 • Ǿ( 7 ¡ )

  เมล็ด ถั่วฝักยาวพุ่มม่ว

  รหัสสินค้า A5881
  เมล็ด ถั่วฝักยาวพุ่มม่ว
  40 เมล็ด ความงอก 86%
  หมดอายุ 2022-07-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วพุ่มเขียวดก

  รหัสสินค้า A4822
  เมล็ดถั่วพุ่มเขียวดก
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-12-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  รหัสสินค้า A3558
  เมล็ดถั่วพุ่ม
  300 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  40.00 ฿ 3.00 ฿

  ถั่วพุ่มม่วง เพชรพิมาย

  รหัสสินค้า A4823
  ถั่วพุ่มม่วง เพชรพิมาย
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วพุ่ม(เมล็ดดำ) พันธุ

  รหัสสินค้า A4821
  ถั่วพุ่ม(เมล็ดดำ) พันธุ
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วพุ่มลายเสือพราน

  รหัสสินค้า A4820
  ถั่วพุ่มลายเสือพราน
  30 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ถั่วพุ่ม

  รหัสสินค้า A4074
  เมล็ดพันธุ์ ถั่วพุ่ม
  ยกลัง(250 ซอง)
  หมดอายุ 2022-09-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  Թ§