LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  พีทมอสยี่ห้อไหนดี เพาะถั่วพุ่ม

  ถั่วพุ่ม( 10 รายการ )

  ถั่วฝักยาวพุ่มเขียว

  400 เมล็ด ความงอก 88%
  รหัสสินค้า A5874
  หมดอายุ 11/66

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) ชลที

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6602
  หมดอายุ 11/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) นที

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6603
  หมดอายุ 11/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  300 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3558
  หมดอายุ 4/66

  30.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวพุ่มเขียว

  40 เมล็ด ความงอก 88%
  รหัสสินค้า A5875
  หมดอายุ 11/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวพุ่มม่วง

  400 เมล็ด ความงอก 86%
  รหัสสินค้า A5880
  หมดอายุ 10/66

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด ถั่วฝักยาวพุ่มม่ว

  40 เมล็ด ความงอก 86%
  รหัสสินค้า A5881
  หมดอายุ 10/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่มลายเสือพราน

  30 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4820
  หมดอายุ 10/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่ม ลายเสือพราน

  300 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4482
  หมดอายุ 10/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4074
  หมดอายุ 2/67

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก