LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  พีทมอสยี่ห้อไหนดี เพาะถั่วพุ่ม

  ถั่วพุ่ม( 14 รายการ )

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  ขนาด 1 ห่อ 1,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3818
  หมดอายุ 9/66

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) ชลที

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6602
  หมดอายุ 11/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) ชลที

  400 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3340
  หมดอายุ 11/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) นที

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6603
  หมดอายุ 11/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) นที

  400 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3264
  หมดอายุ 11/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  300 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3558
  หมดอายุ 1/66

  30.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวพุ่มม่วง

  400 เมล็ด ความงอก 86%
  รหัสสินค้า A5880
  หมดอายุ 1/66

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด ถั่วฝักยาวพุ่มม่ว

  40 เมล็ด ความงอก 86%
  รหัสสินค้า A5881
  หมดอายุ 1/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่มม่วง เพชรพิมาย

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4823
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่มม่วง เพชรพิมาย

  500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4410
  หมดอายุ 2/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่มเขียวดก

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4822
  หมดอายุ 6/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่มเขียวดก

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4516
  หมดอายุ 6/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่ม(เมล็ดดำ) พันธุ

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4821
  หมดอายุ 6/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4074
  หมดอายุ 9/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก