LINE it!
 @allkaset

 • ถั่วฝักยาว

            ถั่วฝักยาว จัดเป็นพืชผักในตระกูลถั่ว ปลูกได้ตลอดปี แต่ปลูกได้ผลที่สุดคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน เป็นผักชนิดหนึ่งที่ชาวเอเซียนิยมบริโภคมาก โดยเฉพาะชาวฮ่องกงและสิงคโปร์ นอกจากตลาดเอเซียแล้ว ตลาดต่างประเทศทางยุโรป ซึ่งมีคนเอเซียอพยพเข้าไปอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมันตะวันตก ตลอดจนประเทศทางแถบตะวันออกกลาง ก็นับว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะมีความต้องการสูง จึงนับได้ว่า ถั่วฝักยาวเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคทั้งภายในและนอกประเทศ ถั่ว ฝักยาว เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง ของประเทศไทย นอกจากจะใช้ปรุงอาหาร บางชนิดใช้บริโภคสดในชีวิตประจำวันแล้ว ยังใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง และแช่แข็งด้วย ถั่ว ฝักยาวมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนและอินเดีย เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อย การเลื้อยของเถา มีทิศทางการพันทวนเข็มนาฬิกา การปลูกโดยการทำค้างจะทำให้ผลผลิตสูงขึ้น ถั่วฝักยาวนอกจากจะเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้ว การปลูกถั่วฝักยาวจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินด้วย เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ระบบรากของพืชตระกูลถั่ว จะมีการตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาไว้ในดิน นับว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่าง

   
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วฝักยาว
   
  สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การปลูกถั่วฝักยาว

  การปลูกแลการดูแลรักษา

  โรคและแมลงศัตรูพืช

  การเก็บเกี่ยว

  ประโยชน์ของถั่วฝักยาว
  ถั่วฝักยาว( 109 รายการ )

  เมล็ดถัวฝักยาวพันธเนื้อ

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1426

  8.00 - 13.00 ฿

  ถั่วฝักยาว มังกรหยก

  8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2379

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว ธารขาว

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4837

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว ศรสรรค์

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A553

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาวถั่วเส้น

  ขนาด 1 ห่อ 850 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1400

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาวถั่วเส้น

  ขนาด 1 ซอง 85 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1399

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว สุดสาคร

  ขนาด 1 ซอง 65 เมล็ด
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A3877

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว สุดสาคร

  ขนาด 1 ห่อ 650 เมล็ด
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A3876

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว ยอดเพชร

  8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5799

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว (เนื้อ)

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A1875

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วฝักยาว มังกรทอง 202

  8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2397

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดถั่วพุ่มม่วง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A549

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาวไร้ค้าง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2793

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาว อัศวินดำ

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2801

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาวสายทิพย์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A562

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A408

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดถัวฝักยาวพันธเนื้อ

  ขนาด 1 ห่อ 600 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1403

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว อาคเนย์

  600 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5878

  79.00 - 109.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาวม่วง

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4819

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาว อัศวิน 9

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2796

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว (เนื้อ)

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A1876

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาว อัศวินดำ

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2802

  65.00 - 99.00 ฿

  ถั่วฝักยาวไร้ค้าง

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2794

  65.00 - 99.00 ฿

  ถั่วฝักยาว อัศวิน 9

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2795

  65.00 - 99.00 ฿

  ถั่วฝักยาว มังกรหยก

  80 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2380

  69.00 - 89.00 ฿

  ถั่วฝักยาว สวัสดิ์ชัย

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2104

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วฝักยาวเส้น

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A1871

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ศรสวรรค์

  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1174

  65.00 - 99.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วนิโกร

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1869

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วฝักยาว 5 ทิศ

  55 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4818

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาวถัวนิโกร

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1425

  8.00 - 13.00 ฿

  ถั่วฝักยาว เจ้าเนื้อ

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4905

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาวกรีนแอร์โรว์

  69 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A780

  21.00 - 23.00 ฿

  ถั่วพร้า

  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1756

  69.00 - 99.00 ฿

  ถั่วฝักยาว มังกรทอง 202

  80 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2398

  69.00 - 89.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ไวโอเลต 696

  80 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6008

  21.00 - 23.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ธารขาว

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4836

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด ถั่วฝักยาว คลองชล

  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5966

  21.00 - 23.00 ฿

  ถั่วฝักยาว (เมล็ดขาว)

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A1867

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วฝักยาว เมล็ดขาว

  400 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A1868

  65.00 - 89.00 ฿

  ถั่วฝักยาว เจ้าเนื้อ

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4904

  69.00 - 99.00 ฿

  ถั่วฝักยาว สุขุมวิท

  8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A2373

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาวถัวนิโกร

  ขนาด 1 ห่อ 700 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1408

  69.00 - 78.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ฟ้าสนั่น8

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A4840

  69.00 - 99.00 ฿

  ถั่วฝักยาว นิโกร เอ1

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/64

  รหัสสินค้า A2097

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ด ถั่วฝักยาว สายฟ้า

  65 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5964

  21.00 - 23.00 ฿

  ถั่วฝักยาว จอมพลเบอร์ 1

  8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2307

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว วินนี่

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2754

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว วินนี่

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2755

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว เบอร์77

  6 กรัม ความงอก 88%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A472

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาวคัดพิเศษวินนี

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A5347

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาว เจ้าพิภพ

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A3363

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาว สีพันดอน

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3321

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วขาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3279

  12.00 - 8.00 ฿

  ถั่วฝักยาว นิโกรยาว

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A700

  12.00 - 14.00 ฿

  ถั่วฝักยาว สายสวรรค์

  100 กรัม ความงอก 90 %
  หมดอายุ 7/2609

  รหัสสินค้า A3199

  69.00 - 89.00 ฿

  ถั่วฝักยาวเนื้อ วังเจ้า

  60 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/2608

  รหัสสินค้า A2672

  49.00 - 59.00 ฿

  ถั่วฝักยาว สีพันดอน

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3319

  75.00 - 95.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วเส้น4ทิศ

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A4839

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาว เสือพาน

  15 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A740

  12.00 - 14.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม