LINE it!
 @allkaset


 • งา( 5 รายการ )

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  รหัสสินค้า A3087
  ไม่ระบุ

  269.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ใบงาแดงเกาหลี ปูซาน

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5410
  หมดอายุ 5/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ใบงาแดงเกาหลี ปูซาน

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5409
  หมดอายุ 5/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ใบงาเขียวเกาหลี กรุงโซล

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5408
  หมดอายุ 8/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดงาดำ

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5402
  หมดอายุ 8/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก