LINE it!
 @allkaset

 • 蹩( 17 ¡ )

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A412
  เมล็ดคึ่นฉ่าย
  7500 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  คื่นช่ายฝรั่ง

  รหัสสินค้า A4966
  คื่นช่ายฝรั่ง
  2,200เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-10-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่ายต้นขาว

  รหัสสินค้า A4724
  เมล็ดคื่นฉ่ายต้นขาว
  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่ายต้นขาว

  รหัสสินค้า A4313
  เมล็ดคื่นฉ่ายต้นขาว
  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-03-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ คึ่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A3549
  เมล็ดพันธุ์ คึ่นฉ่าย
  60 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-08-01

  138.00 - 149.00 ฿

  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง

  รหัสสินค้า A682
  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-8-1

  12.00 - 14.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  รหัสสินค้า A1541
  คื่นฉ่าย กวางโจว
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  10.00 - 12.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  รหัสสินค้า A1540
  คื่นฉ่าย กวางโจว
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  คื่นช่ายฝรั่ง

  รหัสสินค้า A4967
  คื่นช่ายฝรั่ง
  22,000เมล็ด ความงอก 60%
  ไม่ระบุ

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย ฉัตรทอง

  รหัสสินค้า A2401
  เมล็ดคื่นฉ่าย ฉัตรทอง
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-8-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์คึ่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A4073
  เมล็ดพันธุ์คึ่นฉ่าย
  ยกลัง ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-09-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A2797
  เมล็ดคื่นฉ่าย
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ด คื่นช่าย ไทรทอง 8

  รหัสสินค้า A5997
  เมล็ด คื่นช่าย ไทรทอง 8
  6,000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2022-12-1

  21.00 - 23.00 ฿

  คื่นฉ่าย ฉัตรทอง

  รหัสสินค้า A2402
  คื่นฉ่าย ฉัตรทอง
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  คื่นช่าย ไทรทอง 8802

  รหัสสินค้า A5996
  คื่นช่าย ไทรทอง 8802
  60000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2023-01-01

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์คื่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A2798
  เมล็ดพันธุ์คื่นฉ่าย
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2020-03-01

  65.00 - 99.00 ฿

  คื่นฉ่าย เรืองรอง

  รหัสสินค้า A190
  คื่นฉ่าย เรืองรอง
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-8-1

  89.00 - 119.00 ฿

  Թ§