LINE it!
 @allkaset


 • 蹩( 18 ¡ )

  เมล็ดคื่นช่ายฝรั่ง

  ขนาด 1 ซอง 2200 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4966

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  ขนาด 1 ซอง 7500 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A412

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่ายต้นขาว

  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4724

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2797

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดคื่นช่ายฝรั่ง

  ขนาด 1 ห่อ 22000 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4967

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์คื่นฉ่าย

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2798

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด คื่นช่าย ไทรทอง 8

  6,000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5997

  21.00 - 23.00 ฿

  คื่นช่าย ไทรทอง 8802

  60000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5996

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย ฉัตรทอง

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/64

  รหัสสินค้า A2401

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  1 ซองจัมโบ้ 20000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3551

  30.00 - 35.00 ฿

  คื่นฉ่าย ฉัตรทอง

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/64

  รหัสสินค้า A2402

  69.00 - 89.00 ฿

  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A682

  12.00 - 14.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1541

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  ยกลัง จัมโบ้ 100 ซอง
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1496

  2,499.00 - 2,699.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1540

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่ายต้นขาว

  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4313

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  1 ห่อจัมโบ้ 100000เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3549

  129.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A4073

  675.00 - 685.00 ฿

  Թ§