LINE it!
 @allkaset


 • 蹩( 12 ¡ )

  เมล็ดคื่นช่ายฝรั่ง

  ขนาด 1 ซอง 2200 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4966

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคื่นช่ายฝรั่ง

  ขนาด 1 ห่อ 22000 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4967

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์คื่นฉ่าย

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A2798

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย ฉัตรทอง

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2401

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A2797

  10.00 - 12.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1540

  69.00 - 99.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1541

  10.00 - 12.00 ฿

  คื่นฉ่าย เรืองรอง

  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A190

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ด คื่นช่าย ไทรทอง 8

  6,000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5997

  21.00 - 23.00 ฿

  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A682

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4073

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  ยกลัง จัมโบ้ 100 ซอง
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A1496

  489.00 - 499.00 ฿