LINE it!
 @allkaset

 • 蹩( 5 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์คึ่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A1254
  เมล็ดพันธุ์คึ่นฉ่าย
  75000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A2076
  เมล็ดคื่นฉ่าย
  9,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย SL

  รหัสสินค้า A2293
  เมล็ดคื่นฉ่าย SL
  4,800 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์คื่นฉ่าย SL

  รหัสสินค้า A2295
  เมล็ดพันธุ์คื่นฉ่าย SL
  48000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-03-01

  89.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A2077
  เมล็ดคื่นฉ่าย
  90000 เม็ลด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  Թ§