LINE it!
 @allkaset


 • ӻ( 20 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีดาว

  0.3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3812

  12.00 - 14.00 ฿

  กะหล่ำปลี ปูเล่ม่วง4ทิศ

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4677

  12.00 - 14.00 ฿

  กะหล่ำปลี ปูเล่ม่วง4ทิศ

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4605

  89.00 - 119.00 ฿

  กะหล่ำปลีสีม่วง ซีซ่า

  1,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4587

  89.00 - 119.00 ฿

  กะหล่ำปลีสีม่วง ซีซ่า

  170 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6293

  12.00 - 14.00 ฿

  กะหล่ำปลี เออลี่เรด

  2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4749

  10.00 - 12.00 ฿

  กะหล่ำปลี โดริ1

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1618

  14.00 - 16.00 ฿

  กะหล่ำปลี เออลี่เรด

  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4517

  69.00 - 99.00 ฿

  กะหล่ำปลี มังกรฟ้า

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3323

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  กะหล่ำปลีหัวใจ อาเธอร์

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4678

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  กะหล่ำปลี (75)

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5323

  12.00 - 19.00 ฿

  กะหล่ำปลี ซุปพีเรีย

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1624

  14.00 - 16.00 ฿

  กะหล่ำปลี ซุปพีเรีย

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1623

  99.00 - 119.00 ฿

  กะหล่ำปลีลูกผสม4ทิศ

  330 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A4801

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดกะหล่ำปลี พันธุ์75

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A5238

  10.00 - 12.00 ฿

  กะหล่ำปลีลูกผสม4ทิศ

  3,300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A4800

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ด กะหล่ำปลี นิวเจอร

  170 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A6048

  21.00 - 23.00 ฿

  กะหล่ำปลี นิวเจอร์ซี่

  1,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A6047

  159.00 - 199.00 ฿

  กะหล่ำปลี โดริ2

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1620

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล็ดกะหล่ำปลีรูปหัวใจ

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A655

  675.00 - 685.00 ฿