LINE it!
 @allkaset


 • ҧ駴͡( 27 ¡ )

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นเขีย

  ขนาด 1 ซอง 3,900 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A403

  8.00 - 13.00 ฿

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A233

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  ขนาด 1 ซอง 4,350 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A382

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งดอก

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2860

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกดอยตุ้ง19

  4,550 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2186

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นเขีย

  ขนาด 1 ห่อ 39,000 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1357

  69.00 - 78.00 ฿

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  100 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A230

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก หยก12

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2859

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก พันธุ์

  3,000 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5866

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอก พันธุ์ริมโข

  30,000 เมล็ด ความงอก 99
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5865

  79.00 - 109.00 ฿

  กวางตุ้งดอกขาว ฮานอย

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2743

  75.00 - 95.00 ฿

  กวางตุ้งดอก เขียวมณี

  500 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A213

  99.00 - 129.00 ฿

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2744

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอก สองฝั่งโขง

  5,000 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2544

  24.00 - 27.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ

  80 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/2609

  รหัสสินค้า A3198

  33.00 - 45.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ร่มฉัตร

  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A180

  89.00 - 119.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L4

  Tray Substrate 70 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A1446

  319.00 - 399.00 ฿

  กวางตุ้งดอกขาว ฮานอย

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2742

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2745

  75.00 - 95.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกบิ๊กเอ 19

  45500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1930

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งดอกบิ๊กเอ

  4,550 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1929

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ

  15 กรัม ความงอก 90 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2230

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอก เขียวมณี

  4660 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1925

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอก เขียวมณี

  46600 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1926

  65.00 - 89.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กเอ 19

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3110

  12.00 - 19.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-01

  รหัสสินค้า A4757

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  1 ซองจัมโบ้ 26000 เมล็ด
  หมดอายุ 2021-12-01

  รหัสสินค้า A661

  35.00 ฿ 23.00 ฿

  Թ§