LINE it!
 @allkaset

 • ҧ駴͡( 29 ¡ )

  เมล็ดกวางตุ้งดอก ต้นขาว

  รหัสสินค้า A382
  เมล็ดกวางตุ้งดอก ต้นขาว
  4350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  8.00 - 13.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว

  รหัสสินค้า A403
  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว
  3900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก พันธุ์

  รหัสสินค้า A5866
  เมล็ดกวางตุ้งดอก พันธุ์
  3,000 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-10-01

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว

  รหัสสินค้า A1357
  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว
  39,000 เมล็ด 100 กรัม
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ร่มฉัตร

  รหัสสินค้า A180
  กวางตุ้งดอก ร่มฉัตร
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-8-1

  89.00 - 119.00 ฿

  กวางตุ้งดอก พันธุ์ริมโข

  รหัสสินค้า A5865
  กวางตุ้งดอก พันธุ์ริมโข
  30,000 เมล็ด ความงอก 99
  หมดอายุ 2022-07-01

  79.00 - 109.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งเพชรไพลิน

  รหัสสินค้า A491
  ผักกาดกวางตุ้งเพชรไพลิน
  10 กรัม ความงอก 91%
  หมดอายุ 2021-09-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกดอยตุ้ง19

  รหัสสินค้า A2186
  ผักกวางตุ้งดอกดอยตุ้ง19
  4,550 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  รหัสสินค้า A4757
  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว
  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกเขียวมณี

  รหัสสินค้า A2666
  ผักกวางตุ้งดอกเขียวมณี
  60 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-09-01

  20.00 - 29.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L4

  รหัสสินค้า A1446
  พีทมอส นกเงือก L4
  Tray Substrate 70 ลิตร
  ไม่ระบุ

  319.00 - 399.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ

  รหัสสินค้า A2230
  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ
  15 กรัม ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  กวางตุ้งดอก สองฝั่งโขง

  รหัสสินค้า A2544
  กวางตุ้งดอก สองฝั่งโขง
  5,000 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 2021-7-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก หยก12

  รหัสสินค้า A2859
  เมล็ดกวางตุ้งดอก หยก12
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  รหัสสินค้า A2744
  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งดอก

  รหัสสินค้า A2860
  เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งดอก
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  กวางตุ้งดอกต้นขาว

  รหัสสินค้า A661
  กวางตุ้งดอกต้นขาว
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  40.00 ฿ 26.00 ฿

  กวางตุ้งดอกต้นเขียว

  รหัสสินค้า A5280
  กวางตุ้งดอกต้นเขียว
  19000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  40.00 ฿ 3.00 ฿

  กวางตุ้งดอกต้นขาว

  รหัสสินค้า A5468
  กวางตุ้งดอกต้นขาว
  500 กรัม ความงอก 70%
  ผลิต 2564-2-1

  99.00 - 129.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกบิ๊กเอ 19

  รหัสสินค้า A1930
  ผักกวางตุ้งดอกบิ๊กเอ 19
  45500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอก เขียวมณี

  รหัสสินค้า A1925
  ผักกวางตุ้งดอก เขียวมณี
  4660 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอก เขียวมณี

  รหัสสินค้า A1926
  ผักกวางตุ้งดอก เขียวมณี
  46600 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  65.00 - 89.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ

  รหัสสินค้า A3198
  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ
  80 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2023-2-1

  33.00 - 45.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอก ดอยตุง19

  รหัสสินค้า A2187
  ผักกวางตุ้งดอก ดอยตุง19
  45500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  65.00 - 89.00 ฿

  กวางตุ้งดอก เขียวมณี

  รหัสสินค้า A213
  กวางตุ้งดอก เขียวมณี
  500 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-6-1

  99.00 - 129.00 ฿

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  รหัสสินค้า A233
  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กกระจ้อน

  รหัสสินค้า A4301
  กวางตุ้งดอก บิ๊กกระจ้อน
  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งดอกบิ๊กเอ

  รหัสสินค้า A1929
  ผักกาดกวางตุ้งดอกบิ๊กเอ
  4,550 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอกต้นขาว

  รหัสสินค้า A5478
  กวางตุ้งดอกต้นขาว
  130000เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  138.00 - 149.00 ฿

  Թ§