LINE it!
 @allkaset





 • กะหล่ำปลี

      แหล่งกำเนิดของกะหล่ำปลีอยู่ที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันนิยมปลูกกันทุกทวีป สำหรับประเทศไทยขึ้นได้ดีในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคกลางที่มีอากาศไม่เย็น มักนิยมปลูกในฤดูหนาว กะหล่ำปลีเป็นผักที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีทั้งพันธุ์หนักและพันธุ์เบา และพันธุ์ทนร้อน โดยปกติกะหล่ำปลีเป็นผักที่ชอบอากาศเย็น โดยเฉพาะหากต้องการปลูกเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ ต้องอาศัยอากาศเย็นเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน และต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงเมล็ดพันธุ์แก่ แต่ถ้าปลูกรับประทานใช้เวลาประมาณ 70-140 วัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกะหล่ำปลี


  กระหล่ำปลี( 22 รายการ )

  กะหล่ำปลี (ทรงหัวใจ)

  1,700 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2176
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี ทรงหัวใจ

  17000 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2177
  หมดอายุ 6/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี (75)

  500 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1945
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี (หัวใจ)

  1,700 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1933
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำปลี พันธุ์เอส75

  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2161
  หมดอายุ 6/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำปลี พันธุ์เอส 75

  500 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2160
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี (75)

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3076
  หมดอายุ 9/66

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำปลี พันธุ์เอส75

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3070
  หมดอายุ 3/66

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี มิยาบิ

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2350
  หมดอายุ 3/66

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี มิยาบิ

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2349
  หมดอายุ 3/66

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำปลี ไทร์อัมพ์

  2,500 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A2301
  หมดอายุ 3/67

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำปลี ไทร์อัมพ์

  250 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A2300
  หมดอายุ 3/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟลอร์แบค เอฟ ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A118
  ไม่ระบุ

  449.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไฮซีส 500 CC

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  รหัสสินค้า A40
  ไม่ระบุ

  399.00 ฿ 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลีรูปหัวใจ

  ขนาด 1 ห่อ 5,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1410
  หมดอายุ 9/66

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเขียวปลี

  ขนาด 1 ห่อ 56,300 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1411
  หมดอายุ 8/66

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A1180
  หมดอายุ 1/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ กะหล่ำปลี

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A565
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเขียวปลี

  ขนาด 1 ซอง 5,630 เมล็ด
  รหัสสินค้า A378
  หมดอายุ 8/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลีรูปหัวใจ

  ขนาด 1 ซอง 500 เมล็ด
  รหัสสินค้า A413
  หมดอายุ 9/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A169
  หมดอายุ 2/66

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A168
  หมดอายุ 5/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก