LINE it!
 @allkaset

 • กะหล่ำปลี

      แหล่งกำเนิดของกะหล่ำปลีอยู่ที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันนิยมปลูกกันทุกทวีป สำหรับประเทศไทยขึ้นได้ดีในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคกลางที่มีอากาศไม่เย็น มักนิยมปลูกในฤดูหนาว กะหล่ำปลีเป็นผักที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีทั้งพันธุ์หนักและพันธุ์เบา และพันธุ์ทนร้อน โดยปกติกะหล่ำปลีเป็นผักที่ชอบอากาศเย็น โดยเฉพาะหากต้องการปลูกเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ ต้องอาศัยอากาศเย็นเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน และต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงเมล็ดพันธุ์แก่ แต่ถ้าปลูกรับประทานใช้เวลาประมาณ 70-140 วัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกะหล่ำปลี


  กระหล่ำปลี( 7 รายการ )

  กะหล่ำปลี (ทรงหัวใจ)

  1,700 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2176
  หมดอายุ 6/68

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟลอร์แบค เอฟ ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A118
  ไม่ระบุ

  449.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ กะหล่ำปลี

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A565
  หมดอายุ 6/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเขียวปลี

  ขนาด 1 ซอง 5,630 เมล็ด
  รหัสสินค้า A378
  หมดอายุ 6/68

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดขาวปลีพันธุ์เบา

  ขนาด 1 ซอง 4,270 เมล็ด
  รหัสสินค้า A391
  หมดอายุ 1/68

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A168
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A167
  หมดอายุ 9/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก