LINE it!
 @allkaset

 • กะหล่ำปลี

      แหล่งกำเนิดของกะหล่ำปลีอยู่ที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันนิยมปลูกกันทุกทวีป สำหรับประเทศไทยขึ้นได้ดีในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคกลางที่มีอากาศไม่เย็น มักนิยมปลูกในฤดูหนาว กะหล่ำปลีเป็นผักที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีทั้งพันธุ์หนักและพันธุ์เบา และพันธุ์ทนร้อน โดยปกติกะหล่ำปลีเป็นผักที่ชอบอากาศเย็น โดยเฉพาะหากต้องการปลูกเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ ต้องอาศัยอากาศเย็นเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน และต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงเมล็ดพันธุ์แก่ แต่ถ้าปลูกรับประทานใช้เวลาประมาณ 70-140 วัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกะหล่ำปลี


  กระหล่ำปลี( 13 รายการ )

  กะหล่ำปลี (ทรงหัวใจ)

  1,700 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2176
  หมดอายุ 8/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี (75)

  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1946
  หมดอายุ 9/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี (75)

  500 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1945
  หมดอายุ 9/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี (หัวใจ)

  17000 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1934
  หมดอายุ 9/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี (หัวใจ)

  1,700 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1933
  หมดอายุ 9/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำปลี พันธุ์เอส75

  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2161
  หมดอายุ /543

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีดาว

  3 กรัม อัตราความงอก 7
  รหัสสินค้า A3534
  หมดอายุ 9/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี มิยาบิ

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2350
  หมดอายุ 7/67

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี มิยาบิ

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2349
  หมดอายุ 7/67

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟลอร์แบค เอฟ ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A118
  ไม่ระบุ

  449.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเขียวปลี

  ขนาด 1 ห่อ 56,300 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1411
  หมดอายุ 7/67

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเขียวปลี

  ขนาด 1 ซอง 5,630 เมล็ด
  รหัสสินค้า A378
  หมดอายุ 7/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดขาวปลีพันธุ์เบา

  ขนาด 1 ซอง 4,270 เมล็ด
  รหัสสินค้า A391
  หมดอายุ 5/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก