1 รหัสสินค้า : A5342
สตาร์เกิลจี ยกลัง (50X100กรัม)
ไซส์ : 1 ลัง
ราคา : 1399.00 บาท * 1 = 1399 ҷ
รวม 1 รายการ จำนวน 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 5,500 กรัม มูลค่า 1,399 บาท
ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 1399 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
7 - 15 วัน 95 บาท 1494 บาท
1 - 2 วัน242 บาท 1641 บาท
1 - 2 วัน 115 บาท 1514 บาท
1 - 2 วัน 157 บาท 1556 บาท
1 - 2 วัน 291 บาท 1690 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง