1 รหัสสินค้า : A2824
แกลดิโอลัส FLEVO BREEZER
ไซส์ : 1 หัว
ราคา : 25.00 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 10 กรัม มูลค่า 25 บาท
ส่วนลด 0 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 25 บาท

พัสดุกล่องที่ 1
ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 20 บาท 45 บาท
2 - 7 วัน 16 บาท 41 บาท
1 - 2 วัน32 บาท 57 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 70 บาท
1 - 2 วัน 46 บาท 71 บาท